Повече за Кодекса на труда и КСО ще намерите тук!

"Изчисляване на осурителен доход"

Какъв процент от трудово възнаграждение се изплаща за първите 3 дни при болничен , които се поемата от работодателя и то участва ли при формирането на осигурителния доход ? Примерно раб. или служителя се осигуряване на 511лв при работните дни за месеца са 18 и ползва 5 дена болничен .
Благодаря Ви


Добавена в
 • Болнични
 • Болнични

Хюсеин Шукриев
 потребител  Хюсеин Шукриев отговорете на 22 Ян. 2013

 

3 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Елисавета Петрова
 експерт Елисавета Петрова отговори на въпрос на 22 Ян. 2013
Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

511 / 18 * 3 * 70 %. Такава сметка ще направи вашия работодател.
Имайте предвид, че върху така изчислената сума (но не по-малко от инималния осигурителен доход) се дължат осигурителни вноски като при възнаграждението за отработените дниГласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Хюсеин Шукриев
 потребител Хюсеин Шукриев отговори на потребителя Елисавета Петрова на 22 Ян. 2013
Благодаря Ви , за отговора !!!
А останалите два дни , които се поемат от НОИ нали не се включват като при възнаграждението за отработени дни ?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елисавета Петрова
 експерт Елисавета Петрова отговори на потребителя Хюсеин Шукриев на 22 Ян. 2013
НОИ изчислява обезщетението по друг начин.

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението

Върху тази сума не се дължат осигуровки


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubtrznormativi.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

8 решения на проблеми по Кодекса на труда


Абонирайте се сега за Списание Трудово законодателство!
И бъдете винаги „в час“ с последните новости за ТРЗ и човешки ресурси!"8 решения на проблеми по Кодекса на труда"

Раздели
 • Болнични
 • Договори
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Кодекс на труда
 • Майчинство
 • Назначаване
 • Обезщетения
 • Осигуровки
 • Отпуск
 • Пенсии
 • Работно време
 • Съкращения/ Уволнения
 • Трудов стаж
 • Трудови правоотношения
 • Условия на труд
 • Човешки ресурси