"Втори трудов договор"

Лице работи по трудов договор на четири часа( член 114 от К.Т.).Ще бъде назначен като секретар.Как да сключим трудов договор за допълнителен труд без да сме в нарушение?

Добавена в
 • Кодекс на труда

Ина Радославова
 потребител  Ина Радославова отговорете на 12 Март. 2013

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 12 Март. 2013
Здравейте!
Трудовият договор следва да бъде сключен на основание чл.111 КТ или на основание чл.114 КТ - за работа в определени дни, във връзка с чл.111 КТ.

Ако договорът е за непълно работно време, следва в самия договор да посочите разпределението на работното време. Добре е това да е съобразено с работното време по основния трудов договор, за да може служителя да изпълнява задълженията си, а не първоначално да е ясно, че няма да може, поради застъпването на работното време по двата договора.

Ако ще се работи през определени дни от месеца, те трябва да са конкретно посочени в трудовия договор. Всяка промяна се извършва с допълнително споразумение.

Няма пречка да се въведе и сумирано отчитане на работното време, като графика пак е съобразен с основния трудов договор.
В дните, в които се работи по основния договор 4ч, при Вас работи 4ч., а в другите дни работи напр.8ч.

Няма пречка да се работи и всеки ден по 8ч., но тук трябва да съобразите абсолютните и относителни забрани за работа над 40ч. седмично.

Ако се касае за абсолютна забрана не следва да го допускате, а ако е относителна- служителят декларира съгласие да работи над 40ч. седмично.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 12 Март. 2013
Не бива да се забравя, че следва да спазвате и регламентираните в чл.152 и 153 КТ минимални междудневни и междуседмични почивки.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubtrznormativi.bg
Раздели
 • Болнични
 • Договори
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Кодекс на труда
 • Майчинство
 • Назначаване
 • Обезщетения
 • Осигуровки
 • Отпуск
 • Пенсии
 • Работно време
 • Съкращения/ Уволнения
 • Трудов стаж
 • Трудови правоотношения
 • Условия на труд

Notice: Undefined index: mesh in /home/clubagri/public_html/clubtrznormativi.bg/inc/class.mash_news.php on line 67