Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
ОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Пенсиониране по болест

На 43 год.съм от 12.11.2012год.имам ТЕЛК решение с 80% ивалидност.Работя в училище,което е на делегиран бюджет като счетоводител.Имам няколко въпроса.Подадох документи в НОИ за отпускане на пенсия по болест.Имам стаж 19 години,кото от 2008 до март 2012г съм работила и на втори трудов договор.Представих всички документи Труд.книжки,УП3,УП2 .Трябва ли да ми искат 3 последователни годи стаж преди 1997год. след като ще се пенсионирам по болест и ми е необходим след 30год.възраст на лицето-5 год осигурителн стаж?Не трябва ли да посоча 3 години от последните петнадест за изчисляване на пенсията? Другото което,ме
шокира е, че искат да се преработят УП 2, защото аз като счетоводител съм нямала право да го разпиша, след като се отнася до мен.Въпросът ми е след като аз съм само счетоводителя и няма друг, редно ли е това,като ръководителят и лицето, което го е изготвило са се разписали? И последено трябва ли да представя УП3 до датата на инвалидизиране поради това,че не ми е приключена трудовата книжка?
Предварително благодаря.
Добавена в   Осигуровки

5 отговори


на 15 Дек. 2012
Вярно е, че за придобиване правото на пенсия, съгласно чл.74, ал.1 КСО за Вас е достатъчен осигурителен стаж 5 г, а Вие имате 19г.
Това обаче не означава, че не се представя целия осигурителен стаж до инвалидизирането, тъй като от неговия размер оказва влияние при изчисляване размера на пенсията.
Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.04.2009 г.) Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 15 Дек. 2012
Освен това ще Ви се добави още осигурителен стаж, изчислен като разлика между възрастта по чл.68 и Вашата възраст към момента на инвалидизирането и умножен *0,7, при Вашия процент инвалидност.

Това означава грубо сметнато 18*0,7= приблизително 12г. и половина осигурителен стаж ще Ви бъде добавен при изчисляване на пенсията.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 15 Дек. 2012
Чл.75 КСО(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто - 0,9;
2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 0,7;
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто - 0,5.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 15 Дек. 2012
Съгласно чл.3 НПОС, във вр. счл.2 НПОС, следва да представите документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.

Осигурителният доход от който се изчислява пенсията се изчислява по реда на изчисляване на осигурителния доход за пенсия за осигурителен стаж и възраст, та без значение, че Вашата пенсия ще е инвадидна. Пак трябва да направите избор - 3г. преди 01.01.1997г. и да представите документи, удостоверяващи Вашия осигурителен доход през този период.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 15 Дек. 2012
За удостоверяване на осигурителния стаж, за периода, за който трудовата книжка не е приключена, издайте УП-3.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!