Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
ОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

здравна осигуровка при неплатен отпуск

Моля за тълкование на на чл.40 ал.1 т.1 буква б. ЗЗО -
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 02.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася;

Ако работник ползва непл. отпуск по негово желание за част от дните в месеца /1;15 и т.н дни/ следва ли да се начислява здравна осигуровка за неплатените дни. Работникът не се осигурява в друга фирма или на друго основание.

ЗО се начисляват само, когато целия месец е неплатен и/или за част от месеца, тъй като в закона не е направено това уточнение.

Благодаря !
Добавена в   Осигуровки

4 отговори


на 08 Февр. 2013
Доста смело решение би било да не се начисляват здравни осигуровки на лице в неплатен отпуск за няколко дни в месеца, при условие, че не е осигурено на друго основание.
Именно защото в Закона не е направено изрично уточнение, че става дума за липса на друго основание за осигуряване в месеца, най-логично е да се разбира, че става дума за липса на основание за осигуряване в конкретния период на неплатения отпуск. Поне такова е официалното становище на НАП

От друга страна в закона би трябвало да бъде споменато, че доходът, върху който се внасят осигуровки, се изчислява пропорционално на дните в неплатен отпуск върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Липсата на уточнението за пропорционалност наистина дава повод да се съмняваме, че разпоредбата следва да се прилага за неплатен отпуски от няколлко работни дни в месеца.

Напоследък все по-често се среща мнението, че здравни осигуровки за времето на неплатен отпуск се дължат само, ако за лицето не се дължат никакви здравни вноски за месеца.
Не вярвам това тълкуване да бъде прието от НАП. Подозирам, че би било повод да бъдат наложени административнонаказателните разпоредби на чл. 103 и 104 от ЗЗО.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Февр. 2013
Питането ми възникна по повод на това, че при актуализация на ТРЗ програмата, с която работя, имах лице в неплатен отпуск за 1 ден и ЗО за неплатен не се начисляваше. Сред разговор с фирмата, ме увериха, че по закон, цитирайки чл.40 б от ЗЗО щом лицето има друг доход през месеца, а именно остатъка от дължимата заплата, при спазване на разпоредбите на този чл. ЗОН не се дължи. Това актуализиране до момента не е направено/въпреки, че др. клиенти имали същите доводи за неначисляване/, защото Д1 на НАП при непопълване на т.27 и 28 от Д1 давала грешки. Сега този проблем от тази година в Д1 бил коригиран и съответно от тази година програмата няма да начислява ЗОН. Изчетох доста становища от страницата на НАП в раздел Въпроси и отговори, но там никъде не намерих точно и ясно потвърждение, за това че ЗОН не се дължи, единствено подчернато одебелено, в становищата се посочваше, че щом няма доход, ЗОН не се дължи, но никъде не беше подчертано че става въпрос за "няма доход пред дните на неплатен". Продължавам да се съмнявам, за доводите на ТРЗ разработчиците и търся текст или ЯСНО становище по въпроса.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Февр. 2013
Ако намерите ясно официално становище по въпроса, моля споделете го.

И аз четох, че програмата на НАП за попълване на Д1 не е разрешавала да се остави празно поле 27 (съответно 25) за лице, което е в неплатен отпуск за част от месеца. Което обаче създава съвсем реален проблем за лицата, които наистина са осигурени на друго основание (по друго правоотношение) по времето на неплатения отпуск, тъй като за тях тези полета наистина трябва да бъдат нулеви, дори и съгласно официалните становища на НАП.

След като няма промяна във формулировката на закона и е повече от ясно, че въпросът е спорен, "програмистите" (специалистите от фирмата на вашата ТРЗ програма) не би трябвало да налагат своето изведнъж променено становище, а да дадат право на избор на попълващия Д1 да избере дали да вписва данни в полета 27 и 28, или да не попълва.
Склонна съм да приема недължимостта на здравни осигуровки на лице в неплатен отпуск за няколко дни в месеца.
И това не произтича от буквалния прочит на буква б от чл. 40, ал. 1, т. 1.

Ако приемем мотива, че от значение е дали лицето е осигурено на друго основание по време на отпуската (а не през месеца), то трябва да приемем, че и доходът, равен на половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, се отнася не за месеца, а за периода на неплатения отпуск, бил той и еднодневен.

Аз приветствам новото тълкуване на текста, претворено от програмистите на вашия ТРЗ софтуер. Бих се възползвала от него, независимо от съзнанието, че е спорно тълкуване. И не заради спестените стотинки за осигуровки.
Но доколкото като признак за компетентност в нашата професия се приема придържането към становищата на НАП, бих изискала и официално становище на НАП, която контролира спазването на закона и именно нейното тълкуване има тежест
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 10 Февр. 2013
Благодаря за допълнително изказаното мнение.
При намиране на ЯСНО становище по въпроса, ще споделя със Вас! А единствено такова бихме получили, чрез писмено запитване до офис на НАП или в дните за консултации/ на запитванетото, което изпратих по мейл ми предложиха тези варианти/ :)
А в "одит инфо" получих отговор от потребител " дори и един ден в месеца да е осигурено лицето за здравно- счита се че целия месец е осигурен здравно... това е много отдавна...няма малко логика, ама..." както и много други, които изказват същото мнение, но без конкретно цитиране на становище
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!