Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

ОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Осигуровки

Наредба № 60 от 2 май 2018 г.

Наредба № 60 от 2 май 2018 г.

11 Май. 2018 ClubTrzNormativi.bg
за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10  и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на...
прочетете повече
Наредба № 1 от 13.02.2007 г. За ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. За ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

03 Апр. 2018 ClubTrzNormativi.bg
Издадена от председателя на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., в сила от 23.02.2007 г., изм., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.01.2009...
прочетете повече
Стартира програма за профилактика и рехабилитация за 2018 г. по НОИ

Стартира програма за профилактика и рехабилитация за 2018 г. по НОИ

26 Март. 2018 ClubTrzNormativi.bg
От 23 март започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г.  За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното...
прочетете повече
Вашите задължения по КСО до края на март

Вашите задължения по КСО до края на март

15 Март. 2018 ClubTrzNormativi.bg
До 25 март (първият работен ден след 25 март 2018 г. е 26 март 2018 г.) ❍Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец февруари 2018 г. са...
прочетете повече
НАП с напомняне на СОЛ за декларация 6

НАП с напомняне на СОЛ за декларация 6

12 Март. 2018 ClubTrzNormativi.bg
Приходната агенция започва изпращане на имейли до самоосигуряващите се лица с напомняне, че 30 април е крайната дата да подадат декларация образец 6. 30 април е...
прочетете повече
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

09 Март. 2018 ClubTrzNormativi.bg
(загл. Изм. - дв, бр. 1 от 2007 г.)  Приета  с ПМС  № 263  от  30.12.1999  г.,  обн.,  ДВ,  бр.  6  от  21.01.2000  г.,  в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от...
прочетете повече
Самоосигуряващи се лица. Промени в сила от 2018 г.

Самоосигуряващи се лица. Промени в сила от 2018 г.

21 Февр. 2018 ClubTrzNormativi.bg
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. не се определя съобразно облагаемия им доход за 2016 г. от упражняване на...
прочетете повече
20,40 лв. на месец здравни вноски за безработните

20,40 лв. на месец здравни вноски за безработните

30 Ян. 2018 ClubTrzNormativi.bg
От 1 януари т.г. лицата, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се...
прочетете повече
Самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващи се лица

17 Ян. 2018 ClubTrzNormativi.bg
осигуряване и декларации Декларации, подавани от самоосигуряващите се лица:   1. Декларация  за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на...
прочетете повече
75 лв. гарантиран минимален доход от 2018 г.

75 лв. гарантиран минимален доход от 2018 г.

15 Дек. 2017 ClubTrzNormativi.bg
10 лв. скок при ГМД за 2018 след решение на Министерски съвет. От началото на следващата година гарантираният минимален доход става 75 лв. Неговият размер се използва...
прочетете повече
Осигуряване на шофьор на товарен автомобил

Осигуряване на шофьор на товарен автомобил

11 Дек. 2017 ClubTrzNormativi.bg
Лице, родено на 14.08.1978 г., работи по основен трудов договор като шофьор на товарен автомобил. Какви осигуровки следва да му се внасят? Според Наредбата за...
прочетете повече
Осигуряване и облагане на работещите по трудови правоотношения

Осигуряване и облагане на работещите по трудови правоотношения

24 Ноем. 2017 ClubTrzNormativi.bg
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, работниците и служителите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване,...
прочетете повече
Закон за изменение и допълнение на КСО

Закон за изменение и допълнение на КСО

20 Ноем. 2017 ClubTrzNormativi.bg
Обнародван в брой 92 на ДВ от 17.11.2017 г. ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на...
прочетете повече
Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за СОЛ

Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за СОЛ

16 Ноем. 2017 ClubTrzNormativi.bg
Самоосигуряващите се лица попадат в обхвата на чл.4, ал.3, т. 1-4 от КСО. Т.е ако лицето упражнява трудова дейност като: - Едноличен търговец, съдружник в търговско...
прочетете повече
Декларация образец №1

Декларация образец №1

13 Ноем. 2017 ClubTrzNormativi.bg
анализ на експерт Красимира Гергева, публикуван в ноемврийския брой на Съветник: ТРЗ и осигуряване от А до Я С декларация образец № 1 всеки осигурител подава в...
прочетете повече
Наредба за осигурителните каси

Наредба за осигурителните каси

03 Ноем. 2017 ClubTrzNormativi.bg
Приета с ПМС № 89 от 09.04.2001 г. Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от...
прочетете повече
Cтраница: 12 3 4 5 6
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!