Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

ОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Допълнително споразумение за заместване и подаване на уведомление по чл. 62 от КТ

Служител ще замести друг по чл. 259 от КТ. Трабва да се изготви допълнително споразумение.
Трабва ли да се подава Уведомление по чл. 62 от КТ и има ли срок за това? Размерът на заплащането задължително ли трябва да бъде до 50 % от основната заплата на заместения служител?
При положение, че става дума за сключване на допълнително споразумение за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ, трябва да се  подаде уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ.
 
В уведомлението като основание на договора следва да се посочи код 15 - Трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ.
 
Относно срока за подаване на уведомлението трябва да се спазят разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 16 от Наредба 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, т.е. трябва да се подаде в компетентната ТД на НАП в тридневен срок от подписването на допълнителното споразумение. 
 
Размерът на възнаграждението се определя съобразно правилата, заложени в чл. 259, ал.1 от КТ. Няма определен конкретен размер от основната заплата на замествания служител. Заместващият служител следва да получи същото възнаграждение като служителят, който ще замества, ако то е по-благоприятно за него, или да получава възнаграждението си такова, каквото е в момента. 
 
Ако служителят продължи да изпълнява и своята работа през същото време, то има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовия договор. Т.е. работодателят има известна свобода при определяне на възнаграждението в подобна ситуация, като най-важното условие е възнаграждението да не бъде по-малко от това, което получава отсъстващият служител.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!