Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
ОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

прекратяване на трудов договор

Може ли да бъде прекратен трудов договор на служител на основание чл.327 ал.2 т.11 от КТ?
И би ли имало това последици за работодатела?

5 отговори


на 19 Февр. 2013
Предполагам имате предвид чл.327, ал.1, т.11 КТ -
Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.

Потвърдете дали питането Ви е за това прекратително основание, за да можем да коментираме.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Февр. 2013
Благодаря Ви!
Точно чл.327 ал.1 т.11 КТ.
Каква е точно процедурата? Защото нали по чл. 160 неплатения отпуск е само по искане на работника? Как тогава работодатела ще предостави неплатен отпуск на работника без негово съгласие? Ако се извърши прекратяване на трудовия договор по чл.327 ал.1 т.11 работодатела няма ли да е в нарушение?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Февр. 2013
Ако действително питането се отнася за прекратяването на трудов договор на основание чл.327, ал.1, т.11 КТ бих могла да посоча следното:

Това е едно сравнително ново основание за прекратяване на трудовия договор, което влезе в сила от 30.07.2010 г.

Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят му е предоставил неплатен отпуск без негово съгласие.
Става дума за незаконосъобразно поведение на работодателя. Това са случаите извън хипотезите, в които работодателят има право да предостави едностранно неплатен отпуск, при неблагоприятни условия при сезонните работници.
Той отпраща работника да бъде в къщи, а не на работното си място.
Работникът не е в прeстой на работното си място, а е извън него, в неплатен отпуск, без да е поискал такъв.
Работникът не може да напусне поради неизплатено трудово възнаграждение, на основание чл.327, ал.1, т.2 КТ, защото такова не се дължи.
Именно тази незаконосъобразна практика наложи въвеждането на това ново прекратително основание.
В тези случаи рабонтикът може да прекрати трудовия договор едностранно, без да дължи предизвестие като просто изпрати заявление до работодателя, че прекратява трудовия договор на това основание.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Февр. 2013
Вие заявявате на работодателя писмено, че прекратявате трудовия договор на основание чл.327, ал.1, т.11 КТ.

Не работодателя, а работника или служителят прекратява трудовия договор.
Не разбирам въпроса Ви. как така дали работодателя да е в нарушение, заради прекратен от работника договор.

Да, работодателят е извършил нарушение на трудовото законодателство и поради тази причина възниква потестативното (преобразуващо) право на работника/служителя да прекрати трудовия договор с едностранно волеизявление БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Ако питате дали работодателят може да избира и да не издаде заповед, то отговорът е не. Поведението му отново ще е незаконосъобразно, а трудов договор така или иначе няма да има.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Февр. 2013
Благодаря Ви за изчерпателния отговор.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!