Повече за Кодекса на труда и КСО ще намерите тук!

"Доп. трудов договор в основен"

Здравейте, наш служител има сключен доп. трудов договор. Основният му договор ще бъде прекратен, считано от 30.01. Как да направя този допълнителен договор основен - само с ДС, което няма как да регистрирам в НАП или с прекратяване на допълнителния и сключване на нов, който вече да е основен.
Какви биха били последиците от първия вариант?

Добавена в
 • Трудови правоотношения
 • Обезщетения
 • какво включва брутната заплата на учител
 • върху която се изчислява обезщетение

Мирена Стефанова
 потребител  Мирена Стефанова отговорете на 28 Ян. 2013

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Елисавета Петрова
 експерт Елисавета Петрова отговори на въпрос на 28 Ян. 2013
КТ не дава отговор на въпроса по какъв начин трудовия договор за допълнителна работа се превръща в основно трудово правоотношение, поради което има много спорове и различни мнения в практиката.

Ще споделя собственото си мнение, което може да не се приеме от всички колеги.

В чл. 66 на КТ е определено съдържанието на трудовия договор. Основанието, на което се сключва договорът, не е сред изброените състъвни части на неговото съдържание.

Превръщането на договора за допълнителна работа в основно правоотношение не е сред изброените в чл. 325 основания за прекратяване на правоотношението.

Съгласно чл. 124 тази промяна не се счита и за промяна на трудовото правоотношение, заради което не считам за необходимо да се съставя и подписва дори допълнително споразумение.

Единствено в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда се изисква да се посочи основанието на договора в т. 8 от Уведомлението (Приложение № 1, към чл. 1, ал. 1 от Наредбата), без да е ясно за какви цели служи тази информация и по какъв начин се обработва.

Затова смятам, че няма основание по никакъв формален начин да се променя трудовия договор при прекратяване на правоотношението с досегашния основен работодател, ако не се променят някои от условията на трудовия договор.

В същото време превръщането на договора в основен изисва промяна на начина, по който се подават данни за това лице по чл. 5, ал. 4 от КСО. Досегашният код за вид осигурен от Наредба Н-8 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор, трябва да стане код - 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО
Така че за м. януари за лицето трябва да се подадат от вас два записа от декларация обр. 1 - една до 29 януари и още една, с код 01 - от 30 януари
От датата, на която правоотношението е превърнато в основно, следва да има запис и в трудовата книжка. В графа “Дата на постъпване” се записва датата 30.01.2013 . Не се изиксва в трудовата книжка да се записва основанието, на което е възникнало правоотношението. Така че дори и да прекратите единия трудов договор и да сключите нов, или да сключите допълнително споразумение, то това няма да бъде отразено в трудовата книжка.

Единствното, за което трябва да внимавате, е при подаване на уведомление за прекратяване на трудовото правоотношение да използвате правилния код.

Надявам се, че лицето ще ви донесе своевременно трудова книжка, в която ще бъде вписано прекратяването на основния трудов договор, считано от 30.01.2013. Дори и да донесе книжката навреме, би било добре в трудовото досие да има документ, удостоверяващ превръщането на договора за допълнителна работа в основен, ако няма да съставяте заповеди за прекратяване и нов трудов договор или допълнително споразумение. Това може да бъде декларация на лицето или паметна записка с копие от трудовата книжка или нещо такова, което да бъде от полза при работа с това досие, за което няма предвидена специална форма.

Все пак аз също ще приема критики по това предложение, ако са мотивирани с текстове, доказващи, че по този начин се извършва нарушаване на трудовото законодателство.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Мирена Стефанова
 потребител Мирена Стефанова отговори на потребителя Елисавета Петрова на 30 Ян. 2013
Благодаря за изчерпателния отговор. Запазвам си правото да Ви потърся при допълнителни въпроси по този казус.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubtrznormativi.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

8 решения на проблеми по Кодекса на труда


Абонирайте се сега за Списание Трудово законодателство!
И бъдете винаги „в час“ с последните новости за ТРЗ и човешки ресурси!"8 решения на проблеми по Кодекса на труда"

Раздели
 • Болнични
 • Договори
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Кодекс на труда
 • Майчинство
 • Назначаване
 • Обезщетения
 • Осигуровки
 • Отпуск
 • Пенсии
 • Работно време
 • Съкращения/ Уволнения
 • Трудов стаж
 • Трудови правоотношения
 • Условия на труд
 • Човешки ресурси