Повече за Кодекса на труда и КСО ще намерите тук!

"прекратяване на трудов договор"

Може ли да бъде прекратен трудов договор на служител на основание чл.327 ал.2 т.11 от КТ?
И би ли имало това последици за работодатела?

Добавена в
 • Трудови правоотношения
 • Майчинство
 • Обезщетение

Zena Georgieva
 потребител  Zena Georgieva отговорете на 19 Февр. 2013

 

5 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 19 Февр. 2013
Предполагам имате предвид чл.327, ал.1, т.11 КТ -
Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.

Потвърдете дали питането Ви е за това прекратително основание, за да можем да коментираме.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Zena Georgieva
 потребител Zena Georgieva отговори на потребителя Miglena Trifonova на 19 Февр. 2013
Благодаря Ви!
Точно чл.327 ал.1 т.11 КТ.
Каква е точно процедурата? Защото нали по чл. 160 неплатения отпуск е само по искане на работника? Как тогава работодатела ще предостави неплатен отпуск на работника без негово съгласие? Ако се извърши прекратяване на трудовия договор по чл.327 ал.1 т.11 работодатела няма ли да е в нарушение?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 19 Февр. 2013
Ако действително питането се отнася за прекратяването на трудов договор на основание чл.327, ал.1, т.11 КТ бих могла да посоча следното:

Това е едно сравнително ново основание за прекратяване на трудовия договор, което влезе в сила от 30.07.2010 г.

Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят му е предоставил неплатен отпуск без негово съгласие.
Става дума за незаконосъобразно поведение на работодателя. Това са случаите извън хипотезите, в които работодателят има право да предостави едностранно неплатен отпуск, при неблагоприятни условия при сезонните работници.
Той отпраща работника да бъде в къщи, а не на работното си място.
Работникът не е в прeстой на работното си място, а е извън него, в неплатен отпуск, без да е поискал такъв.
Работникът не може да напусне поради неизплатено трудово възнаграждение, на основание чл.327, ал.1, т.2 КТ, защото такова не се дължи.
Именно тази незаконосъобразна практика наложи въвеждането на това ново прекратително основание.
В тези случаи рабонтикът може да прекрати трудовия договор едностранно, без да дължи предизвестие като просто изпрати заявление до работодателя, че прекратява трудовия договор на това основание.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Zena Georgieva на 19 Февр. 2013
Вие заявявате на работодателя писмено, че прекратявате трудовия договор на основание чл.327, ал.1, т.11 КТ.

Не работодателя, а работника или служителят прекратява трудовия договор.
Не разбирам въпроса Ви. как така дали работодателя да е в нарушение, заради прекратен от работника договор.

Да, работодателят е извършил нарушение на трудовото законодателство и поради тази причина възниква потестативното (преобразуващо) право на работника/служителя да прекрати трудовия договор с едностранно волеизявление БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Ако питате дали работодателят може да избира и да не издаде заповед, то отговорът е не. Поведението му отново ще е незаконосъобразно, а трудов договор така или иначе няма да има.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Zena Georgieva
 потребител Zena Georgieva отговори на потребителя Miglena Trifonova на 19 Февр. 2013
Благодаря Ви за изчерпателния отговор.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubtrznormativi.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

8 решения на проблеми по Кодекса на труда


Абонирайте се сега за Списание Трудово законодателство!
И бъдете винаги „в час“ с последните новости за ТРЗ и човешки ресурси!"8 решения на проблеми по Кодекса на труда"

Раздели
 • Болнични
 • Договори
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Кодекс на труда
 • Майчинство
 • Назначаване
 • Обезщетения
 • Осигуровки
 • Отпуск
 • Пенсии
 • Работно време
 • Съкращения/ Уволнения
 • Трудов стаж
 • Трудови правоотношения
 • Условия на труд
 • Човешки ресурси
Нашите експерти
Krasimira Gergeva
Василена Христова Павел Йончев Miglena Trifonova Boris Petrov Христо Досев Nikoleta Dimitrova