Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Болнични 2012

Моля посочете като алгоритъм последователност и осчетоводяване на примерен болничен лист на лице с 3 месечен стаж и осигигурителен доход 1000,00 лв.

2 отговори


на 23 Апр. 2012
Не разбирам какъв алгоритъм точно очаквате да получите за изчисляване на примерен болничен лист, след като обикновено това се прави от програмен продукт за изготвяне на заплати, съобразен с разпоредбите на чл. 41 от КСО.
Ако все пак Вие желаете да проверите примерно какъв ще е размера на паричното обезщетение, ще трябва да дадете повече информация за предходните 15 месеца преди тези три, т.е. дали лицето има общ трудов стаж 6 месеца, за да придобие изобщо право на парично обезщетение за временна неработоспособност и дали е работило някъде преди това и на каква заплата. Иначе приложено ви цитирам чл. 41 от КСО за самото изчисление:
„Чл. 41. /1/ /Доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г./ Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
/2/ /Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г./ За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. /изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г./ не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
2. /отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г./;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. /нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г./ е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
/3/ /Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г./ За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
/4/ /Нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г./ Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
/5/ /Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 67 от 2003 г./ Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.”
Трябва да имате предвид също така и разпоредбите на чл. 40 ал. 5 и 6 от КСО, където:
„/5/ /Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г./ Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.
/6/ /Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., предишна ал. 5, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г./ Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и данните, декларирани в подадените документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”
Пълната информация как се изчислява обезщетението ще намерите в НАРЕДБАТА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
И най- накрая в никакъв случай да не забравяте, че първите три работни дни от болничния са за сметка на работодателя, регламентирано с въведеното временно правило до 31.12.2012 г. с §22о от ПЗР на КСО, а именно:
„§ 22о. /Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г., изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от1.01.2011 г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г./ За периода до 31 декември 2012 г.:
1. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение;”
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Юни. 2012
Въпросът Ви наистина не е ясен.
Ако лицето има само три месеца осигурителен стаж, то той няма да има право на обезщетение от НОИ и отпускът ще бъде неплатен, с изключение на първите три дни от работодател.
Осигурителният доход на лицето няма значение, за времето на този неплатен отпуск.
Работодателят ще дължи само здравни осигуровки.

Ако желаете можете да зададете доуточняващи въпроси, за да е ясно с какво всъщност е свързано питането Ви.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679