Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

декларация образец 1

Съгласно измененията с
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 29 МАРТ 2013 Г.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 – 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и други допълнителни доходи от трудова дейност за съответния месец.“

В декларация образец 1 в т.34 не следва да се попълват обезщетенията по чл.224 от КТ. Какво точно следва да се попълни в следните точки:
в т.31 - включва ли се обезщетението по чл.224 от КТ
в. 31А - посочва ли се ДОД и за обезщетението, освен този който е начислен за трудовото възнаграждение за месеца
т.34 - от нетното възнаграждение изважда ли се ДОД, който е начислен и за обезщетението по чл.224 или се изважда само ДОД, който е за възнаграждението за месеца

2 отговори


на 25 Юли. 2013
Указания към Д1
в т. 31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70, 72, 82, 83.
извода е обезщетение по чл.224 е облагаем доход ЗДДФЛ , значи се включва в т.31 и съответно начисления данък в т.31А, както и сумата след облагане в т.34
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 29 Юли. 2013
Здравейте!

Не съм съгласна с колегата, по отношение на т.34 от Декларация обр.№1.

Да се върнем на указанията като започнем от т.29

29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
Според чл.3 НСОРЗ .Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.
С други думи обезщетението по чл.224 , ал.1 КТ не влиза в брутното трудово възнаграждение.


31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.

Обезщетението по чл(224, ал.1 Кт безспорно е облагаем доход и не се изключва от него на основание на чл.13 или чл.24, ал.2 ЗДДФЛ.
По този въпрос с колегата Вутова сме на едно мнение.

31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

Тук ще влезе и данъка върху обезщетението по чл.224, ал.1 КТ

и стигаме до нетното
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
т.34 продължава да препраща към реда на НИИПОПДОО.
А там има промяна в ал.4 на чл.17


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО или минималната месечна работна заплата за страната, ако нямат определен минимален осигурителен доход.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 - 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и други допълнителни доходи от трудова дейност за съответния месец.

От тази промяна става ясно, че при изчисляване на нетното трудово възнаграждение се има предвид само брутното трудово възнаграждение, без да се включват обезщетения.

Това означава, че в т.34 при изчисляване на нетното трудово възнаграждение от брутното трудово възнаграждение, те.е без обезщетението по чл.224, ал.1 КТ ще се извадят задължителните осигурителни вноски и данъка (отново според мен без този върху обезщетението по чл.224, ал.1 КТ).Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679