Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Допълнителни средства за компенсации за работници и служители по мярката Запази ме плюс

В брой 102 на ДВ от 07.12.2021 г. беше обнародвано:
Постановление № 422 от 2 декември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за финансиране на мярката „Запази ме плюс“.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер 100 000 000 лв. за финансиране на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „а“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., свързани с мерки за изплащане на компенсации на работници и служители, и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка при условията и реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2021 г.

(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2 (1) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. със сумата по чл. 1, ал. 1.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се увеличават утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Агенцията по заетостта (второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика).
(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Чл. 4. (1) За изплащане на компенсации на работници и служители, както и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, отнасящи се за периодите до края на 2021 г., може да се използва сметката за чужди средства на Агенцията по заетостта.

(2) Националният осигурителен институт извършва плащане на компенсациите на одобрените лица при условията и по реда на Споразумение за партньорство, сключено между Агенция по заетостта и Националния осигурителен институт.

(3) Неусвоените суми по ал. 1 се възстановяват в бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 5. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „а“ и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. (ДВ, бр. 38 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., в т. ч. за разходи за персонал в размер 23 000 000 лв.

(2) Със сумата в размер 97 000 000 лв. се увеличават утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

2. Параграф 1 от заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 76, ал. 1 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“.

§ 3. В Постановление № 328 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (ДВ, бр. 87 от 2021 г.), в чл. 10 ал. 3 се изменя така:

„(3) Компенсациите са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск за работниците и служителите или от датата на акта на държавния орган по чл. 1 за самоосигуряващите се лица, но не по-късно от 30 юни 2022 г.“
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
 
Източник: ДВ

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679