Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Какви доходи да посочите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Уважаеми работодатели, предстои ви подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Крайният срок за това е до 28.02.2023 година.
 
Декларират се изплатените през 2022 година доходи по трудови правоотношения и удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
 
Има някои промени по ЗДДФЛ, които се отразяват върху декларирането на тези доходи, а именно:
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ ще се прилагат доходи, изплатени след 01.01.2023 г.

А относно справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, освен необходимата информация за облагаемите доходи през 2022 г., работодателите трябва да посочват данни и за някои от необлагаемите доходи по трудови правоотношения. За целта са направени промени в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
 
Доходите се описват в справката с определен „код“, според вида на дохода (облагаем или необлагаем) и вида на правоотношението, съгласно номенклатурата към утвърдения образец. Облагаемите доходи, както досега, се посочват с код 101, 102 или 103, според вида на правоотношението, а необлагаемите доходи от трудови правоотношения са обобщени в кодове от 104 до 109, както следва:
 
1. Код 104: „Ваучери за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ“. Тук се посочват ваучерите в размер до 200 лв. месечно, предоставени през 2022 г. на работниците и служителите за сметка на социалните разходи, при условията и по реда на ЗКПО.
2. Код 105: „ Обезщетения, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ“. Тук попадат обезщетенията по чл. 200 от Кодекса на труда (КТ(, които се изплащат от работодателя при увреждане здравето на работника или служителя; обезщетението по чл. 216 ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3 от КТ при преместване на работника/служителя в друго населено място, обезщетенията чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ при прекратяване на правоотношението поради болест или след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и обезщетението по чл. 226, ал. 3 от КТ за вреди, причинени на работника или служителя, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ. С този код се посочват и обезщетенията, аналогични на изброените от КТ които се предоставят на основание и по реда на специални закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за съдебната власт и обезщетенията и Закона за държавния служител, които също са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ.
3. Код 106:“Еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ“. Тук попада стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв. Сумите, превишаващи този размер, представляват облагаем доход и съответно се включват в справката с код 101, 102 или 103, в зависимост от вида на правоотношението.
4. Код 107 „Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ“. Тук се посочват обезщетения и помощи по част първа от КСО, които се изплащат от работодателите, включително сумите за първите три работни дни от временната неработоспособност.
5. Код 108 „Парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ“. С този код се посочват само парични и предметни награди, изплатени от работодателя на съответния работник или служител на основание и по реда на нормативен акт (кодекс, закон или друг нормативен акт). Паричните и предметните награди, които се предоставят на работници и служители, но не по реда на нормативен акт, а по преценка на работодателя, представляват облагаем доход и се включват в общата сума със съответния код, според вида на правоотношението (101, 102 или 103).
6. Код 109 „Други необлагаеми доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ - „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура* , и по ал. 4.“.
 
Тук биха могли да попаднат само следните доходи:
1. Средства за пътуване и престой за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 5 от ЗДДФЛ;
 
*  Думите „когато са предоставени в натура“ се отнасят само към т. 9, т. 16 и т. 17 на чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ
 
 
2. Парични доходи, които са освободени от облагане съгласно чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ. Основно в тази разпоредба попадат доходи в натура (социални разходи, които са за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО, както и социални разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата, които не подлежат на облагане съгласно чл. 210 от ЗКПО) и съответно не следва да се описват в справката от работодателя. От друга страна тук биха могли да попаднат възстановените разходи за транспорт на служителите от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които се предоставят по силата на нормативен акт (например по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.). Тези разходи попадат в обхвата на чл. 11 от ЗКПО и не се облагат с данък върху разходите, съответно третират се като необлагаем доход по силата на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ, но тъй като не са в натура, трябва да се посочват в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ с код 109.
3. Паричните средства, както и паричните помощи, които се предоставят по силата на посочените в чл. 24, ал. 2, т. 16 и 17 от ЗДДФЛ специални закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Министерството  на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“).
 
ВАЖНО! Според закона, независимо от формата на плащане (в пари или в натура), в справката не се посочват данни за доходите, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10, т. 12 и т. 13 и чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ.
 
 
Източник: nra.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679