Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Подаване на декларации обр. 1 и 6 след промяна на правната форма на дружество

Как да подадете декларации образец 1 и 6 в случай на промяна на правната форма на дружеството – отговорът на този въпрос е поместен в книгата „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба Н-13“. В изданието ще намерите още 96 експертни ТРЗ решения + цяла Наредба за деклариране на данни по образец 1, 3 , 5 и 6. Вземете книгата от тук >> 
 
А ето и цяло експертно решение по темата за декл. обр. 1 и 6 след промяна на правната форма на дружеството:
 
Въпрос: Едноличният собственик на капитала на „А“ ЕООД с ЕИК решава да преобразува дружеството чрез промяна на правната му форма от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество. Преобразуването на „А“ ЕООД  в „А. ЕАД с ЕИК е вписано в търговския регистър на 10 декември 2020 г.  За служителите са подадени уведомления за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1, т. 5 от КТ. Какъв е редът за подаване на данните с декларации образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и декларация № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)“ по Наредба № Н-13/ 2019 г. за месец декември 2020 г.? Как следва да се подадат декларации образец № 1 и декларации № 6 при изплащане на бонуси на служителите за периоди преди 10.12.2020 г.?

Отговор на въпроса даде експерт Аспасия Петкова:  
 
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба №Н-13/ 2019 г., декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения за всеки календарен месец до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
 
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от наредбата, декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ се подава в съответната компетентна ТД на НАП за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ едновременно с подаване на декларация образец № 1.
 
Работодателите подават в съответната компетентна ТД на НАП декларация образец № 6 за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ в срок от 01-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ и за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ - до 25 февруари на следващата година.
 
На основание чл. 1, ал. 1, изречение 1-во от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (Наредба № 5/ 2002 г.), работодателят уведомява компетентна ТД на НАП за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1 към наредбата) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от КТ (приложение № 5 към наредбата).
 
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредба №5/ 2002 г. уведомлението съгласно приложение № 5 от наредбата се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок от десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в „Държавен вестник“ в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 от КТ
 
В зависимост от датата на преобразуване, респективно датата, от която са прехвърлени работниците и служителите, за тях се променя и работодателят (осигурителят).
 
С оглед на гореизложеното, декларации образец № 1 и декларации образец № 6, касаещи периоди до датата на прехвърляне на служителите, следва да се подават с вписан ЕИК на „А“ ЕООД, а след тази дата – с ЕИК на новосформираното дружество.
 
В конкретния случай за м. декември 2020 г. за  лицата, които имат отработени дни в „А“ ЕООД и в „А“ ЕАД, следва да се подадат данни с две основни декларации образец № 1: една декларация с данни за осигуреното лице за периода на осигуряване до 09.12.2020 г. с вписан ЕИК на „А“ ЕООД и втора декларация за периода от 10.12.2020 г. с ЕИК  на „А“ ЕАД. По същия начин следва да се подадат и декларации образец № 6 - една декларация за дължимите до 09.12.2020 г. осигурителни вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ от „А“ ЕООД и втора декларация за задълженията на „А“ ЕАД за периода от 10.12.2020 г.
 
С оглед недопускане на несъответствия между постъпилите суми за дължими осигурителни вноски и декларираните задължения, е необходимо в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски да се впише ЕИК на „А“ ЕАД.
 
При начисляване/ изплащане на допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати (бонуси) за положен труд преди 10.12.2020 г., тези бонуси трябва да се разпределят за месеците/ дните, през които лицата са полагали труд.
 
С оглед коригиране на осигурителния доход на служителите за тези месеци, следва да се подадат коригиращи декларации образец № 1, като в подадените декларации, касаещи периодите преди 10.12.2020 г., следва да се впише ЕИК на „А“ ЕООД. 
 
Редът и сроковете за коригиране на данни с декларации образец № 1 и декларации образец № 6 са регламентирани в чл.  9 от наредбата.
 
На основание чл. 9 от наредбата, работодателите могат да коригират подадените данни с декларации образец № 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните за месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/ личен номер/ личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен. Коригирането на тези данни може да се направи само чрез подаване на декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректно попълнени данни.
 
Декларация образец № 1 се подава в ТД на НАП до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
 
Декларации образец № 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30-ти април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт.
 
Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски, работодателите подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по наредбата. 
 
Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/ заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски, работодателите подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която се намалява размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството.
 
Декларация образец № 6 може да се коригира до края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6 за данъка по чл. 42 и/или чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на НАП.
 
В хипотезата, в която изплащате бонуси за период преди 10.12.2020 г. за положен труд в „А“ ЕООД, декларации образец № 1 и образец № 6 следва да се подават по ЕИК. Дължимите задължителни осигурителни вноски следва да се преведат с ЕИК на „А“ ЕАД.
 
 
Източник: „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба Н-13“. Вземете книгата от тук >>  

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679