Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Пренасяне в колона 5 на ГДД на осигурителен доход от личен труд

Въпрос: Физическо лице е собственик на ЕООД. През годината му е начисляван личен труд. В таблица 1 от ГДД на лицето облагаемият доход от този личен труд се поставя в колона 3 Облагаем доход, върху който се дължат осигурителни вноски. В колона 4 се поставя осигурителният доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски. Трябва ли в колона 5 да се пренася осигурителният доход от личен труд от колона 3?
Казус и експертно решение от книгата "Наръчник на управителя на дружеството - решени кауси за труд и осигуряване". В изданието има общо 84 решения за осигуряване, прекратяване на осигуряване, платен отпуск, трудов договор и др., свързани с управители на дружествата. Книгата можете да вземете от тук >>

Отговор на въпроса даде експерт Красимира Гергева:
 
Съгласно указанията за попълване на таблиците за окончателния размер на осигурителните вноски, в колона 3 се посочва осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски за упражняването на дейност в качеството на лице по чл. 4, ал. 1 и 10 и чл. 4а от КСО. Осигурителният доход трябва да съответства на подадените данни в декларация образец 1.
 
В кръга на осигурените в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО попадат:
- работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;
- държавните служители по Закона за държавния служител;
- съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
- военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба и резервистите на срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност, по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6;
- членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;
- управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
- лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
- кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт;
- Лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.
 
В колона 5 се попълва облагаемият доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемият доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин: за собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица в тези дружества, се попълва съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част IІ, ред 1, колона 4 с код 102.
 
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.
 
В колона 3 попълвате данните, ако лицето се осигурява на някое от основанията, посочени в чл. 4, ал.1 и 10 и чл. 4а от КСО. А личният труд попълвате само в колона 5.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679