Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В брой 100 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет от 48-ото Народно събрание на 8 декември 2022 г.
Издаден в София на 14 декември 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 34, 69, 104 и 105 от 2020 г. и бр. 25 и 56 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 142у се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думите „задължения за данъци“ се добавя „по чл. 143б, ал. 1 и ал. 2, т. 1“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) По отношение на поверителността, разкриването и използването на информацията се прилага съответно чл. 143п.“
§ 2. Член 142ф се изменя така:
 „Защита на личните данни
Чл. 142ф. За защита на личните данни се прилага чл. 143п1.“
§ 3. В чл. 143а, ал. 1 думите „за която може да се предвиди, че е от значение“ се заменят с „която е от предполагаема значимост“.
§ 4. В чл. 143г се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. съвместни ревизии и проверки.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Съвместна ревизия или проверка е административно производство, което се извършва съвместно от компетентните органи на две или повече държави членки и което е свързано с едно или повече лица, които представляват взаимен или допълващ се интерес за тези органи.“
§ 5. В чл. 143д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „която е от предполагаема значимост“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а при искания за информация за група данъчно задължени лица, които не могат да бъдат идентифицирани поотделно – подробно описание на групата“;
б) в т. 2 думата „целта“ се заменя с „данъчната цел“.
§ 6. В чл. 143е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „която е от предполагаема значимост“.
2. В ал. 4 думата „определено“ се заличава.
 
 
Вижте всички промени тук >>
 
Източник: Държавен вестник
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679