Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 26 относно акушерската помощ и изследвания за здравно неосигурени жени

В брой 69-ти на Държавен вестник от 26.08.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 103 от 2015 г. и бр. 82 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 1 т. 3 се изменя така:
„3. редът за извършване и обхватът на профилактичните прегледи и изследвания по време на бременността на здравнонеосигурените жени.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Обхватът на медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на здравнонеосигурени жени, включва оказването на болнична медицинска помощ по клинична пътека № 005 „Раждане“ и клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“.
(2) Оказване на болнична медицинска помощ по клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“ по реда на тази наредба може да се осъществява до два пъти в срока на бременността.“
§ 3. В чл. 3, т. 2 думите „клинична пътека № 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение“ се заменят с „клиничнa пътекa № 005 „Раждане“ и клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“.
§ 4. В чл. 9 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 5. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Министерството на здраве опазването осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване до четири профилактични прегледа през времето на бременността на всяка здравнонеосигурена жена по вид и брой, определени в приложение № 15.
(2) Профилактичните прегледи и изследвания при неосигурената бременна включват:
1. дейности, извършвани от специалист по акушерство и гинекология: анамнеза, оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен преглед, изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява, акушерска ехография, интерпретация на изследванията;
2. извършване на изследвания – ПКК, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, глюкоза, кетони, албумин, изследване за сифилис, еднократно изследване за хепатит В (HbS Ag), а при съгласие на пациентката – и за HIV; микробиологично изследване на влагалищен секрет, определяне на кръвна група и Rh фактор.
(3) Прегледите и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и от медико-диагностични лаборатории – самостоятелни или в структурата на лечебни заведения за извънболнична помощ.
(4) Здравнонеосигурената жена има право свободно да избере лечебното заведение по ал. 3.
(5) Лекарят, който извършва профилактичните прегледи на неосигурената бременна, задължително й представя план за последващите действия по проследяване на бременността й и я уведомява за дейностите, които не са включени в извършваните от него прегледи и съответно не попадат в обхвата на дейностите, на които тя има право по тази наредба като неосигурено лице.
(6) Условията и редът за предоставяне на медицинските дейности по ал. 2 и за заплащането им на лечебните заведения се уреждат по реда на чл. 4.“
§ 6. В § 3 от заключителните разпоредби думите „3 и“ се заличават.
§ 7. Създава се приложение № 15:

„Приложение № 15 към чл. 19, ал. 1

Прегледи и изследвания на здравнонеосигурени бременни
 


 
Заключителна разпоредба

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Министър: Асен Меджидиев
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

unulsepal 30 Юни. 2023
Appendix E, Evidence Table E 31 When evaluating the efficacy of prophylactic ascorbic acid administration against IV fluids alone in the prevention of CIN cialis buy
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679