Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 63 от 8.11.2018 г. относно отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове

В брой 80-ти на ДВ от 24.09.2021 г. е обнародвана:
Наредба за допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове (обн., ДВ, бр. 95 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2021 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, т. 1 се създават части XI – XVI:
„Месечен отчет на ……............................…………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)
XI. Инвестиции на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
.........................................................................................................................................
 (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
 към …………………………….


Вид на актива
Балансова стойност (в лева)
в началото на периода
в края на периода
1
2
3
4
І.
Дългови финансови инструменти
 
 
1
Дългови ценни книжа (по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО)
 
 
2
Корпоративни облигации
 
 
3
Облигации, издадени от орган на местната власт
 
 
ІІ.
Дялови финансови инструменти
 
 
1
Акции, права и варанти
 
 
2
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
 
 
ІІІ.
Влогове в банки
 
 
 
Общо инвестирани средства:
 
 
IV.
Парични средства
 
 
 
Общо активи, покриващи резерва
 
 


Съставител: ....................................                                            Представляващи дружеството: 
               (име, фамилия, подпис)
                                                                                      1. ....................................... 
Дата: ........................г.                                                           (име, фамилия, подпис) 
                                                                                      2. ....................................... 
                                                                                         (име, фамилия, подпис)
 
Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

 
 
Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

 
Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

 
 
Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

 
Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

 
§ 2. В приложение № 7 към чл. 4, т. 1 се създават части XVIII и XIX:
Годишен отчет на ….....................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

 
Годишен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)
Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) Отчетите за месец август 2021 г. на пенсионноосигурителните дружества се представят по образците съгласно приложение № 1 към чл. 2, т. 1 от Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, допълнено с тази наредба, в срок до 5 дни от датата на влизането й в сила.
(2) В случай на подадени отчети по ал. 1 преди влизане в сила на тази наредба дружествата подават данните по § 1 в срока по ал. 1.
§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове (ДВ, бр. 58 от 2021 г.) § 19 се изменя така:
„§ 19. Отчетите за месец август 2021 г. на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се представят по образците съгласно приложения № 2 – 5 към чл. 2, т. 2 – 5, утвърдени с тази наредба.“
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 6. Наредбата е приета с Решение № 230-Н от 14.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Бойко Атанасов
 
Източник: ДВ

 


Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679