Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Правилника за устройството и дейността на НЗОК

В брой 56-ти на Държавен вестник от 19.07.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40, 61 и 78 от 2019 г., бр. 60 и 86 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 1 се създават т. 13 – 14:
„13. се произнася по заявления на обща стойност, равна или по-висока от 1000 лв., за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), съответно ремонти за хора с увреждания;
14. определя със заповед състава на комисиите за разглеждане на заявления за предоставяне на ПСПСМИ, съответно ремонти, на обща стойност, равна или по-висока от 1000 лв.“
§ 2. В чл. 19, ал. 3 числото „2267“ се заменя с „2367“.
§ 3. В чл. 22, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова т. 12 и т. 13:
„12. осъществява административен контрол по изпълнение на изискванията за сключване на договорите с НЗОК/РЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ на основание заповед на управителя на НЗОК;
13. осъществява административен контрол по изпълнение на изискванията за сключване на договорите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК, за домашно лечение на територията на страната, както и на високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба на основание заповед на управителя на НЗОК;“.
2. Досегашната т. 12 става т. 14 и думите „органа на изпълнителната власт“ се заменят с „управителя на НЗОК“.
§ 4. В чл. 34 се създават т. 26 – 27:
„26. осъществява дейността по разглеждане на заявления за предоставяне на ПСПСМИ, съответно ремонти, на обща стойност, равна или по-висока от 1000 лв., и по подготовка на одобренията/отказите/прекратяване на производството;
27. осъществява процесуално представителство по дела от функционалната компетентност на дирекцията.“
§ 5. В чл. 42 се създават т. 16 – 20:
„16. сключва, изменя и прекратява договорите с лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
17. издава мотивиран отказ за сключване на договори с лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания на основанията, предвидени в наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
18. се произнася по заявления на обща стойност до 1000 лв. за предоставянето на ПСПСМИ, съответно ремонти за хора с увреждания;
19. заплаща на лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания за предоставените от тях ПСПСМИ и ремонтни дейности за хората с увреждания при спазване на реда и условията за отчетност, предвидени в наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО и сключените индивидуални договори;
20. определя със заповед състава на комисии по повод дейността по разглеждане на заявления за предоставяне на ПСПСМИ, съответно ремонти на обща стойност до 1000 лв.“
§ 6. В чл. 44 се създават т. 10 – 11:
„10. осъществява дейността по разглеждане на заявленията за предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности на обща стойност до 1000 лв. и по подготовка на одобренията/отказите/прекратяване на производството;
11. осъществява дейностите, свързани с отчитане и заплащане на ПСПСМИ и ремонтни дейности.“
§ 7. В чл. 45 се създават т. 3 – 5:
„3. осъществява непосредствен контрол по изпълнение на договорите за предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности, предвиден в ЗЗО и наредбата по чл. 89, ал. 8 от Закона за хората с увреждания;
4. осъществява дейността по разглеждане на заявленията за предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности на обща стойност до 1000 лв. и по подготовка на одобренията/отказите/прекратяване на производството;
5. осъществява дейностите, свързани с отчитане и заплащане на ПСПСМИ и ремонтни дейности.“
§ 8. В приложението към чл. 19, ал. 3 и 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Административно звено“ в колона „Численост – брой“ числото „2267“ се заменя с „2367“.
2. На ред „Централно управление“ в колона „Численост – брой“ числото „344“ се заменя с „358“.
3. На ред „Инспекторат“ в колона „Численост – брой“ числото „10“ се заменя с „12“.
4. На ред „Обща администрация“ в колона „Численост – брой“ числото „95“ се заменя с „97“.
5. На ред „Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ в колона „Численост – брой“ числото „14“ се заменя с „16“.
6. На ред „Специализирана администрация“ в колона „Численост – брой“ числото „221“ се заменя с „231“.
7. На ред „Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ в колона „Численост – брой“ числото „40“ се заменя с „47“.
8. На ред „Дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в колона „Численост – брой“ числото „23“ се заменя с „25“.
9. На ред „Дирекция „Информационни технологии и системи за здравноосигурителни плащания“ в колона „Численост – брой“ числото „28“ се заменя с „29“.
10. На ред „Териториални поделения“ в колона „Численост – брой“ числото „1923“ се заменя с „2009“.
 
Заключителни разпоредби
 
§ 9. В срок до един месец от влизането в сила на правилника управителят утвърждава длъжностно разписание на служителите в ЦУ на НЗОК и РЗОК.
§ 10. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса е приет с Решение № РД-НС-04-74 от 11.07.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател на Надзорния съвет: Боян Бойчев
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679