Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Закона за бюджета на НЗОК

В брой 52-ри на Държавен вестник от 05.07.2022 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.

УКАЗ № 169
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 28 юни 2022 г.

Издаден в София на 4 юли 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
(обн., ДВ, бр. 18 от 2022 г.; изм., бр. 32 от 2022 г.)

 
Параграф единствен. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди таблицата числото „6 050 749,9“ се заменя с „6 116 304,9“;
б) таблицата се изменя така: 

по ред
Показатели
Сума
(в хил. лв.)
1
2
3
I.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
6 116 304,9
1.
Здравноосигурителни приходи
5 914 317,1
1.1.
Здравноосигурителни вноски
3 759 192,6
1.2.
Трансфери за здравно осигуряване
2 155 124,5
2.
Неданъчни приходи
23 162,2
3.
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за:
106 570,6
3.1.
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
6 576,0
3.2.
Дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона за здравето
8 789,0
3.3.
Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване
16 035,0
3.4.
Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето
37 170,6
3.5.
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
38 000,0
4.
Трансфери от централния бюджет по чл. 5
72 255,0

 

 

2. В ал. 2:
а) в текста преди таблицата числото „6 050 749,9“ се заменя с „6 116 304,9“;
б) таблицата се изменя така:


 

по ред
Показатели
Сума
 (в хил. лв.)
1
2
3
II.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
6 116 304,9
1.
Разходи
6 116 304,9
1.1.
Текущи разходи
5 933 875,4
1.1.1.
Разходи за персонал
62 323,7
1.1.2.
Издръжка на административните дейности
32 910,0
1.1.3.
Здравноосигурителни плащания
5 734 171,1
1.1.3.1.
здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ
363 710,9
1.1.3.2.
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
380 229,0
1.1.3.3.
здравноосигурителни плащания за дентална помощ
239 709,8
1.1.3.4.
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност
207 286,0
1.1.3.5.
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги:
1 515 452,8
1.1.3.5.1.
в т.ч. за заплащане на изпълнени електронни предписания с предписани лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, чието ниво на заплащане е 100 на сто
30 000,0
1.1.3.5.2.
в т.ч. за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната
25 979,4
1.1.3.5.3.
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната
826 889,8
1.1.3.5.3.1.
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които се извършва експертиза
523 789,8
1.1.3.5.3.2.
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, за които не се изисква протокол
303 100,0
1.1.3.5.4.
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги
632 583,6
1.1.3.6.
здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги
115 982,0
1.1.3.7.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания с трансфер от централния бюджет по чл. 5
2 791 800,6
1.1.3.7.1.
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
2 719 545,6
1.1.3.7.2.
в т.ч. за плащания с трансфер от централния бюджет по чл. 5
72 255,0
1.1.3.8.
други здравноосигурителни плащания
120 000,0
1.1.3.8.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност
117 900,0
1.1.4.
Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 за:
120 570,6
1.1.4.1.
лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
6 576,0
1.1.4.2.
дейности за здравно неосигурени лица по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а и 6б от Закона за здравето
8 789,0
1.1.4.3.
суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване
16 035,0
1.1.4.4.
дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето
51 170,6
1.1.4.5.
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
38 000,0
1.2.
Придобиване на нефинансови активи
5 000,0
1.3.
Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи
165 384,7

 

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 28 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 
Източник: Държавен вестник
 

 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

evoventee 23 Юни. 2023
2004, thereby indicating that the reduced NKG2D receptor expression may contribute to a decrease in NK cell associated tumor cell cytotoxicity Lee et al does viagra make you warm Thus, synthetic inhibitors of histone deacetylases HDAC which are suitable for use in the present invention include JNJ 16241199 from Johnson and Johnson Inc, LAQ 824 from Novartis, MGCD 0103 from MethylGene, and PXD 101 from Prolifix
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679