Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Становище на НАП относно попълване на декларация образец 1

ОТНОСНО: Попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) във връзка с измененията и допълненията в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ. бр. 55 от 19 юни 2020 г.)
Във връзка с прилагане на Наредба №Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище:
 
С §5 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС) (обн. ДВ, бр. 55 от 2020 г.) са направени промени в ЗБДОО за 2020 г. Съгласно т. 2 от заключителната разпоредба на ЗИД ЗДДС, в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. в ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се заличават и в колона 4 думите „Хотелиерство; Ресторантьорство“ също се заличават. Минималните месечни размери на осигурителния доход по квалификационни групи професии, определени за осигурителите с основна икономическа  дейност  хотелиерство  или  ресторантьорство,  се  обособяват  в  нов допълнителен ред – 60а в приложението със следните размери:

Новите минимални размери на месечния осигурителен доход по квалификационни групи професии, определени за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство, на основание §7 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗДДС, влизат в сила от 1 юли 2020 г. и се прилагат за месеците до края на годината.
 
Направеното изменение не се отнася за осигурителите с основна икономическа дейност туристическа агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации (код по КИД 2008 - 79) по ред 60 от приложението, и определените от 1-ви януари 2020 г. минимални размери на месечния осигурителен доход по квалификационни групи професии за тези осигурители остават непроменени до края на годината.
 
В този аспект, при подаване на данни за осигурените лица с декларация обр. №1 (приложение  №1)  към  Наредба  №  Н-13  от  осигурителите  с  основна  икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство, е необходимо да се има предвид следното: Осигурителите,  за  които  е  определена  като  основна  икономически  дейности хотелиерство или ресторантьорство, за месеците от юли до края на 2020 г. продължават да попълват код 60 в точка 12.3 (Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя) от декларация образец 1. Бюджетните предприятия по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, съгласно  указанието за попълване на декларацията посочват код "99".
 
За осигурените лица в т. 12.2 - Код икономическа дейност за осигурения, в съответствие с указанията за попълване на декларацията, се попълва 4-значният код по КИД 2008 г. на икономическата дейност в която лицето е заето.
 
Начинът и редът за попълване и подаване на данните за осигурените лица с декларация образец 1 се запазват и остават без промяна. По този начин, във връзка с измененията в ЗБДОО за 2020 г., за осигурителите не се създава допълнителна административна тежест, свързана с промяна в структурата и формата на данните за осигурените лица, подавани по реда Наредба №13. Контрол, относно коректното определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход за визираните икономически дейности, ще бъде осъществяван от органите по приходите на агенцията въз основа на   представените данни с декларации обр. №1 за осигурените лица и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Следете последните новости по темата свобдно в Портал ТРЗ нормативи! Вижте най-актуалните новини тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

unulsepal 11 Юни. 2023
PubMed 29099502 buy generic cialis online safely
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679