Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Длъжностни характеристики - механик и механик МПС

Длъжностни характеристики за длъжностите механик и механик МПС.

Механик

Клас по НКПД: 3. Техници и други приложни специалисти              

Код по НКПД: 31153003

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
·        Осигурява без аварийна и надеждна работа на механооборудването и подемно-транспортните съоръжения.
·        Осъществява контрол за правилната експлоатация на обо­рудването, своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за недопускане на аварии.
·        Контролира натоварването на оборудването и предлага гра­фик за извършване на ремонтни работи.
·        Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното, технологичното и подемно-транспортно оборуд­ване.
·        Участва в приемането на нови производствени мощности и оборудване за експлоатация след проведен ремонт или монтаж.
·        Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт, върху получените и изразходвани за ремонт материали, запасни час­ти, детайли, инструменти и др.
·        Организира междуремонтното обслужване на оборудване­то и ремонта на оборудването в гаранционен срок.
·        Анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.
·        Осъществява обучение и проверка на знанията на персона­ла, обслужващ механооборудването.
·        Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.
 
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
·        Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на механооборудването.
·        Носи отговорност за настъпили вреди от престои поради технически и организационни причини, свързани с работата на ме-ханооборудването.
·        Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на механооборудването.
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
·        Длъжността е пряко подчинена на главния механик.
·        При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с началниците и специалисти­те в отделите по технологичната и производствената дейност и на­чалниците на производствените звена.
·        Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряването на резервни части, смазочни материали и нови машини.
 
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 
1. Трябва да знае:
·        нормативните актове и стандартите за монтаж и експлоа­тация на механооборудване;
·        реда и изискванията за извършване на монтаж и ремонт на механооборудването;
·        нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарна охрана;
·        компютърните и други автоматизирани системи за извър­шване на контрол на работата на механооборудването.
 
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 
·        Образование: висше механотехническо, с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".
·        Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.
·        Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специ­алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит­ване.
 
 
Изготвил: ..................
(подпис)
 
Утвърдил: ......................
(подпис и печат на работодателя)
 
 
Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.
 
Работник (служител): ……………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
 
Подпис на работника (служителя): .......................................
Дата: ……………….


МЕХАНИК НА МПС
 
 
Клас по НКП: квалифицирани производствени работници

Код по НКП: 7231
 
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Следи за техническото състояние, комплектността и външния вид на превозните и транспортните средства и съответствието им с установените нормативни изисквания.
Удостоверява готовността и доброто психофизическо състояние на водачите на МПС.
Следи излизането на автомобилите на работа и изпълнението на графика от водачите на МПС за работа.
Инструктира водачите по безопасността на движение и правилната експлоатация на автомобилите и заверява пътните им листове.
Проверява техническото състояние на автомобилите след работа, определя необходимостта от ремонт.
Регистрира повредите при автопроизшествия и изяснява причините за тях.
Упражнява контрол за качеството на техническото обслужване на МПС.
Предава и приема МПС за обслужване и ремонт и контролира спазването на технологичните режими във всички фази на обслужването и ремонта.
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
 
П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Отговаря за техническото състояние на автомобилите и другите транспортни средства.
Носи отговорност за настъпили вреди и автопроизшествия поради некачествен ремонт.
 
Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел "Ад-министративно-стопански".
При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с шофьорите и монтьорите.
Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на извършване на ремонти на автомобилите.
 
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
устройството, принципите на действия и техническите изисквания за експлоатация на МПС;
реда и изискванията за определяне на разхода на гориво и резервни части;
нормативните изисквания на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му;
компютърните и други автоматизирани системи за извършване на диагностика на МПС.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: средно по двигатели с вътрешно горене.
Друга квалификация: свидетелство за правоуправление, категория най-малко "С".
Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.
 
Изготвил: .................. 
(подпис) 
 
Утвърдил: ......................
(подпис и печат на работодателя)
 
Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.
 
Работник (служител): ……………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
 
Подпис на работника (служителя): .......................................
Дата: ……………….
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

2 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

DZYfMabO 25 Ноем. 2023
buy cialis canadian Table 1 presents a summary of the demographic, clinical, and PRAM characteristics of the 144 women in the early second trimester of a post- IVF pregnancy
unulsepal 15 Юни. 2023
The most common reasons for discontinuation were headache 0 Vardenafil Generique
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679