Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Понятието "Основно трудово правоотношение" по смисъла на ЗДДФЛ и КТ

Какво трябва да възприемаме като «основно трудово правоотношение» по данъчния закон - това по Кодекса на труда ли? Как да разберем дали при нас е основното трудово правоотношение?
Съгласно §1, т. 26 ДР ЗДДФЛ, " трудови правоотношения" са:
а. правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;
б. правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга;
в. правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;
г. правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните /неговите/ служители с духовно звание - от друга страна;
д. правоотношения с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон;
е. правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
ж. правоотношенията между работодател по т. 27 и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;
з. правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;
и. правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
Съгласно §1, т.52 ДР ЗДДФЛ, "основно трудово правоотношение" е трудовото правоотношение по т. 26, което е възникнало първо по време. При определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по §1,т. 26, буква "и" ЗДДФЛ.
Определението, което КТ;дава за «основно трудово правоотношение» е в §1, т. 12 ДР КТ "Основно трудово правоотношение" е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд.
От всичко гореизгложено следват следните изводи:
1. Понятието "основно трудово правоотношение" по смисъла на ЗДДФЛ е по-широко от понятието «"основно трудово правоотношение" по смисъла на КТ защото самото понятие «трудово правоотношение» по смисъла на ЗДДФЛ е по-широко и включва правотношения във връзка с полагане на труд, които не са трудови.
2. Следва да установите данъчния статус на всяко лице и да констатирате какви «трудови правоотношения» по смисъла на ЗДДФЛ с изключение на тези §1,т. 26, буква "и" ДР ЗДДФЛ има това дадено лице и кое от тях е възникнало първо по време, за да установите дали при Вас е основното трудово правоотношение по смисъла на ЗДДФЛ.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

evoventee 04 Ноем. 2023
Nonstructural cardiac problems that occur during this stage include tachyarrhythmias usually supraventricular tachyarrhythmia SVT and complete heart block levitra dosage pharmacie We will miss Jill on our trips to the grocery store too
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679