Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Предмет и страни от индивидуалния трудов спор във фирмата

Индивидуалните трудови спорове най-често засягат съществени интереси на страните по трудовото правоотношение и се нуждаят от справедливо и бързо решаване.

В настоящата статия е изложен подробен експертен анализ от доц. д-р Андрей Александров на тема: Какво представлява индивидуалният трудов спор – предмет и страни по него.
 
А) Предмет
Съгласно чл. 357, ал. 1 от КТ трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовото правоотношение, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяване на трудов стаж. Следващите алинеи на същата разпоредба разширяват понятието за трудов спор, като причисляват към него още: споровете между избраните по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от КТ представители на работниците и служителите и работодателя при нарушаване на техните права; споровете между работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател при нарушаване на правата им; споровете между работниците или служителите, които са или са били командировани или изпратени на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от КТ и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на работа по чл. 121а, ал. 5 от КТ включително след прекратяването на трудовото правоотношение.
 
Как правилно да сключите трудов договор с нов служител във фирмата или пък да въведете изменения по вече сключен договор, без да допускате излишни спорове, разногласия или пък още повече – глоби от Инспекцията по труда, вижте в експертното издание „Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“ тук >>
 
 
От цитираните разпоредби може да се направи изводът, че става дума за правни по своя характер спорове, т. е. спорове, свързани с индивидуални субективни трудови права и задължения. От тази категория са изключени споровете, които не са правни – споровете за бъдещи права, или още „неискови“ трудови спорове. Така например правен спор ще е налице, ако по силата на индивидуалния трудов договор или на постигната договореност в колективен трудов договор даден работник или служител претендира, че има право на платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, а работодателят признава и осигурява ползването само на минималния размер, гарантиран от трудовото законодателство – 20 работни дни.

Ако обаче съответният служител не черпи това право от съдържанието на съществуващото трудово правоотношение, а се опитва да го получи за в бъдеще (бори се за увеличаване на размера на полагащия му се платен годишен отпуск), не е налице правен спор: в случая става дума за несъгласие между страните относно бъдещи условия на труда, което трябва да бъде решено по пътя на преговорите между тях, изменение на индивидуалното трудово правоотношение или промяна на колективния трудов договор. Такива неискови спорове, засягащи повече на брой работници и служители, могат да се решават и чрез механизмите, предвидени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове: преговори, посредничество, доброволен арбитраж от синдикални и работодателски организации и/или от Националния институт за помирение и арбитраж, провеждане на стачки.

Изброяването на видовете индивидуални трудови спорове в разпоредбата на чл. 357 от КТ показва и твърде различната „тежест“ и значимост на споровете, посочени в отделните алинеи. Без съмнение, с най-висока степен на обобщеност е уредбата в ал. 1, която практически е сърцевината на разпоредбата и дава всичко необходимо за извеждането на понятието за „индивидуален трудов спор“. Следващите алинеи са добавяни през годините без особено ясна цел и концепция, за да натоварят ненужно уредбата и да „обявят“ за трудови спорове и такива, за които това е подразбиращо се (например на работници и служители, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател), или още по-лошо: такива, при които предметът не е защитата на субективни трудови права (чл. 357, ал. 2 от КТ – вж. по-долу).
 
Б) Страни
Освен предмета, другата основна характеристика на индивидуалните трудови спорове са и страните по тях. В най-честата хипотеза едната страна по разглежданите спорове е работникът или служителят, а другата – работодателят. Възможно е обаче и страните да нямат тези качества – напр. при спор за дължими обезщетения по прекратено трудово правоотношение между бивш служител и бивш работодател. Друго изключение е предвидено при споровете за законосъобразност на избора по чл. 87 от КТ Те могат да се предявят пред съда от всеки кандидат, т.е. лице, което няма качеството на работник или служител.

Страна по трудов спор може да бъде и синдикална организация. Тук се има предвид не хипотезата, в която синдикалната организация осигурява процесуално представителство на работник или служител пред съда (чл. 45 от КТ , а когато самият синдикат е страна в процеса, за да защити интересите на своите членове. Ако например работодателят е в неизпълнение на свое задължение по колективен трудов договор спрямо всички служители, ползващи се от него, синдикалната организация, с която е подписан този колективен трудов договор, може да се конституира като страна по спора. Когато претенцията може ясно да се индивидуализира (например работодателят отказва да изпълни свое задължение по колективния трудов договор спрямо отделен работник или служител или група работници/служители), страна по спора ще бъде лицето или лицата, чиито права са засегнати. Синдикалните организации са страна по спорове с работодатели и когато защитават собствени интереси – напр. когато работодателят не създава условия или препятства тяхната дейност. Това обаче не са спорове за субективни трудови права. Същото е и със споровете между избраните по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а представители на работниците и служителите и работодателя при нарушаване на правата им, които (необяснимо защо) са определени като вид (индивидуални) трудови спорове в чл. 357, ал. 2 от КТ

Искането за обявяване на недействителност на основанието за възникване на трудовото правоотношение може да се предяви пред съда от контролен или друг компетентен орган (чл. 74, ал. 3 от КТ , като в този случай страна по спора ще е съответният орган.

За пълнота следва да се посочи, че са възможни и други усложнения по отношение на страните – напр. при промяна на работодателя по смисъла на чл. 123 и чл. 123а КТ при смърт на работника или служителя и упражняване на правата от неговите наследници и пр.

Автор: доц. д-р Андрей Александров

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

3 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

extinkemn 06 Юни. 2024
cialis generic buy 00093 7772 Clozapine Teva Pharmaceuticals USA, Inc
empaply 06 Юни. 2024
Ovarian cysts should not be confused with PCOS Polycystic Ovarian Syndrome, which is a different condition where a woman produces more male hormones than normal and can lead to other symptoms viagra cialis online
unulsepal 14 Юни. 2023
Causes of hypercalcaemia buy cialis online reviews
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679