Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Прекратяване на трудов договор с учител, придобил и упражнил право на пенсия

Неминуема част от практиката Ви като ТРЗ служител е прекратяването на трудови договори с различните служители в дружествата. Има обаче конкретни специфични особености, които влияят върху правилното прекратяване на трудовите правоотношения – видът дейност, видът договор, работното време на служителя, а оттам насетне и Ваша отговорност са и последващите ТРЗ дейности след прекратяването – обезщетения, калкулиране на оставащи брой дни платен отпуск и др.

За експертни конкретни и ясни решения в над 50% от ежедневните Ви ситуации, вземете книгата „Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти“. С нейна помощ ще можете да вземете правилното решение при самия акт на прекратяване на договорите, но същи така и за всички особености покрай него. Вижте книгата и нейното съдържание тук >>
 
А ето и само един пример на решен казус, който ще получите с изданието:
 
Въпрос: Учител в СОУ е придобил и упражнил своето право на пенсия, без да прекратява трудовия си договор. Работодателят към настоящия момент иска да прекрати трудовия му договор, заради навършените години за пенсиониране. На какво основание да се позове работодателят и нужно ли е да се изиска справка от НОИ? Какъв е срокът на предизвестие? Обезщетенията, които ще бъдат изплатени на база КТ 6 или 8 брутни заплати са - учителят работи 17 г. при нас?
 
Отговор на въпроса даде експерт Василена Христова:
 
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Това е една възможност, която законодателят дава на работодателя за да прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя, когато последният придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
За придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да са изпълнени 2 условия: навършване на определена възраст и натрупване на даден осигурителен стаж, определен в КСО. Тези две условия трябва да бъдат изпълнени към момента на отправяне на предизвестие. Предизвестието следва да бъде направено писмено.
 
Относно частта от въпроса за Справката от НОИ, Кодексът на труда в чл. 328, ал. 3 посочва че „работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя в случаите по чл. 328 ал. 1, т. 10а, 106 и 10в. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането“. Основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 се прилага по преценка на работодателя.
 
Относно срока за предизвестие, което работодателят трябва да отправи в случая:
 
Съгласно чл. 31 от действащият Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100/ 11.06.2018 г. „за работниците и служителите в предучилищното и училищното образование, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 - З и 10 от КТ е два месеца“.
 
Относно размера на обезщетението за пенсиониране, което работодателят трябва да изплати:
 
Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Изискването за 6 брутни заплати е през последните 10 години от трудовият стаж работникът или служителят да е работил при “същия работодател”.
 
В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищно образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. Както е видно от разпоредбата, право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции. Отново ще погледнем действащия към момента Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100/ 11.06.2018 г., чл. 33, ал.1, т. 2, където е договорено „на основание чл. 222, ал. З от КТ - на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. З от Кодекса на труда - в размер на 10,5 брутни работни заплати“.
 
В така зададения въпрос и при работа от 17 г. при този работодател служителят има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на 10,5 брутни работни заплати.
 
Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или шест /в случая 10,5/ брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай.
 
 
Източник: „Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти“. Вземете книгата от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

4 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

extinkemn 09 Юни. 2024
buy cialis online prescription There have been no reports of acute toxicity from the consumption of calcium contained in various foods
extinkemn 03 Юни. 2024
The predicted secondary structure of the model proposed by Favia et al buy cialis online without prescription Pregnancy A blood pregnancy test is performed approximately 2 weeks following the embryo transfer and is generally repeated within 48 hours to confirm pregnancy
unulsepal 06 Ноем. 2023
buy cialis usa Angelo fipLaWwHvHgG 5 29 2022
swineaway 01 Юли. 2023
propecia walgreens Resection of the anterior prostate opposite the bladder neck can be impaired when deflection of the resectoscope is restricted by the edge of the cystoscopy table
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679