Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Прилагане на член 121а от КТ в международния транспорт

Въпрос: В кои случаи разпоредбите на чл. 121а от КТ може да се прилагат в международния транспорт?

Отговор на въпроса даде експерт Аспасия Петкова:
 
В областта на международния транспорт в Европейския съюз двата основни регламенти са Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Според тях, „каботажни превози“ са вътрешни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършвани временно в приемащата държава членка при условията на регламента. Съгласно §1, т. 15 от Закона за автомобилните превози „каботажен превоз“ е вътрешен автомобилен превоз, извършван от превозвач в страна, различна от тази, в която е регистриран. Изискванията на Директива 96/71 ЕО се прилагат във всички случаи на каботаж. Приложното поле на Директива 96/71 ЕО е въведено в българското законодателство с разпоредбите на чл. 121а, ал. 1 - 3 от КТ
 
В областта на международния транспорт разпоредбите на чл. 121а от КТ следва да се прилагат в следните случаи:
1. При каботаж по смисъла на Регламент 1072/2009 и Регламент 1073/2009. Условията на труд, които се договарят между работодателя и транспортния работник при каботажните превози, не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в държавата членка, в която се извършва вътрешния превоз.
2. Когато българско транспортно предприятие от група предприятия командирова работник или служител (шофьор) в предприятие от същата група предприятия, установено в друга държава-членка. В този случай работникът е командирован да полага труд в друго предприятие, което е от същата група и е установено на територията на друга държава членка. Условията на труд, които се договарят между работодателя и шофьора, трябва да са същите, каквито са в държавата членка, в която е приемащото предприятие.
3. Когато българско предприятие, което осигурява временна работа, изпрати работник или служител (шофьор) в предприятие ползвател в приемащата държава членка. Условията на труд, които се договарят, не могат да бъдат по-лоши от приложимите в държавата членка, където е установено предприятието ползвател.
 
Извън посочените случаи, както и в случаите, когато командироването или изпращането се извършва от български работодател в трета държава, която не е държава членка на ЕС, разпоредбите на чл. 121а от КТ не следва да се прилагат, а командироването се извършва по общия ред за командироване по чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. За изчисляването на възнаграждението на шофьор, който преминава през няколко държави, извън посочените по-горе случаи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като продължава да му се изплаща уговореното възнаграждение в България.
 
Когато работник или служител извършва каботаж в другата държава членка или е командирован в предприятие от същата група, установено в друга държава членка, следва да се прилагат минималните ставки на държавата, където се извършва каботажът, съответно където е установено предприятието от същата група предприятия или предприятието ползвател, в който е командирован или изпратен работникът или служителят.
 
В различните държави има разнородна практика. С оглед избягването на нарушения и санкции в приемащата държава, добре е преди командироването или изпращането да се направи справка относно изискванията, които следва да се спазват в областта на международния транспорт, с оглед спецификата на всеки конкретен казус. Превозвачите  трябва да се информират за прилагането на режима на командироване във всяка държава, където ще се осъществяват транспортните услуги, за да не се стига до санкции и нарушение на трудовото  законодателство на конкретните държави.
 
Няма единно разбиране и практика между отделните държави при прилагане на режима на командироване в рамките на предоставяне на услуги за транспортните работници. Франция и Германия изискват прилагането на минималните ставки на заплащане и в случаите на международен превоз. Австрия изисква спазване на Директива 96/71/ЕО винаги, когато има товарене или разтоварване на нейна територия. Във Франция се изисква за всички операции на международен транспорт, с изключение на транзита, да се прилага Директива 96/71/ЕО. Германия изисква прилагането на минималните ставки на заплащане и в случаите на транзит, като по този начин на национално ниво се разширява материалният обхват на Директива 96/71/ЕО.
 
Командироването на транспортни работници, които осъществяват международни превози, става по чл. 121 от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, освен ако не попада в посочените три случая.
 
Всяка държава членка на ЕС е длъжна да публикува информация за минималните условия на работа, които се прилагат спрямо командированите на нейна територия работници и служители в единен национален уебсайт. Информация и лица за контакти за всяка държава членка може да се намери на сайта на Европейската комисия в частта „Граждани“, раздел „Работа в чужбина“ - отделение „Бюра за връзка за командировани работници“. В България такава информация може да се намери на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в рубриката „Работа на българи в чужбина“.
 
 
Цялото експертно решение можете да прочетете в изданието „Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване“ с десетки готови решения на казуси /счетоводство и ТРЗ/ + експертни анализи по важни теми в данъчното и трудово законодателство. Вижте изданието тук >>
 
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

swineaway 28 Юни. 2023
Blood pressure increases with age or due to genetics, and although these cannot be prevented, they can be influenced by a heart healthy lifestyle buy propecia 5mg usa They include the presence of a fever, suprapubic tenderness, or costovertebral angle pain, along with a colony count 100, 000 with no more than two different organisms
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679