Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда

В брой 75-ти на Държавен вестник от дата 1.9.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Повече за ТРЗ в сферата на образованието - вижте тук >>

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2021 г.; изм., бр. 77 от 2021 г., бр. 35 и 71 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 2 се изменя така:
„2. експерти от съответното регионално управление на образованието – за държавните училища, държавните центрове за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, финансирани от Министерството на образованието и науката;“
б) създава се нова т. 4:
„4. експерти от съответното регионално управление на образованието и Министерството на младежта и спорта – за държавните спортни училища;“
в) досегашната т. 4 става т. 5.
2. В ал. 5 думите „по ал. 4, т. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 4, т. 1, 2 и 4“, а думите „по ал. 4, т. 4“ се заменят с „по ал. 4, т. 5“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Представителите на общинската администрация – в случаите по ал. 4, т. 1, на Министерството на младежта и спорта – в случаите по ал. 4, т. 4, и на регионалното управление на образованието – в случаите по ал. 4, т. 5, се определят по предложение съответно на кмета на общината, на министъра на младежта и спорта и на началника на регионалното управление на образованието.“
§ 2. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1
Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти
 
Група
Длъжности
Минимална основна работна заплата от 1.01.2023 г.
Педагогически специалисти с функции по управлението на институциите
директор
2082 лв.
заместник-директор
1926 лв.
Педагогически специалисти
учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ
1709 лв.
старши учител, старши възпитател
1763 лв.
главен учител, главен възпитател
1831 лв.

 
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.
Министър: Галин Цоков
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679