Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредбата за медицинската експертиза

В брой 10 от 31 януари 2023 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632
на Върховния административен съд от 2020 г. – бр. 63 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2020 г. и бр. 59 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите „гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението“ се заменят с „гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.

§ 2. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Болничен лист за гледане на деца от семейството се издава еднолично от лекуващия лекар и в следните случаи:
1. за гледане на дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома – до изтичане на карантинния период;
2. за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, върнато оттам поради наложена карантина на това заведение или училище, или на отделна група или клас в него за срока на карантинния период; болничен лист в случая се издава въз основа на служебна бележка от директора на детското заведение или на училището за наличността и срока на карантината и за невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група или клас, където няма карантина; служебната бележка се съхранява в лечебното заведение, което издава болничен лист за гледане.
(2) Не се издава болничен лист за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина, които не посещават детски заведения или училища.“

§ 3. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При лицата с психични заболявания чужда помощ може да се определи и при степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 80 на сто и над 80 на сто в зависимост от естеството на заболяването и в зависимост от загубата на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без контрол.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§ 4. В приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 „Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В част първа „Заболявания на опорно-двигателния апарат“:
a) в раздел IV „Гръбначни и тазови увреди“:
аа) в т. 5.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 5.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
б) в раздел IХ „Увреди на долните крайници“:
аа) точка 40.2.2 се изменя така:
„40.2.2. тежка степен за eдно стъпало – 50 %;“
бб) в т. 40.2.3 числото „50“ се заменя със „71“.
2. В част втора „Психични болести“:
а) в раздел І „Органично-мозъчни психични смущения“:
аа) в т. 2.3.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
бб) в т. 2.3.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
вв) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
б) в раздел ІІ „Умствена ограниченост“:
аа) в наименованието на раздела думата „ограниченост“ се заменя с „изостаналост“;
бб) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
вв) в т. 2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
в) в раздел ІІІ „Дълготраещи психози, с най-малко 6-месечна продължителност, психози от кръга на шизофренните или афективни (ендогенни) психози“:
аа) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 2.2 думите „пълна загуба“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
вв) в т. 2.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
гг) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
г) в раздел IV „Афективни психози с относително краткотрайно, но чести, възвръщащи се фази при една до две годишно, с многоседмична продължителност“:
аа) в наименованието на раздела след думата „фази“ се добавя „или“;
бб) в т. 2 думите „манийни или манийно-депресивни фази“ се заменят с „манийни или депресивни или смесени фази“;
д) в раздел V „Аутистично разстройство“:
аа) в наименованието на раздела след думата „разстройство“ се добавя „при лица, навършили 16 години“;
бб) в т. 3 думите „пълна загуба“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
е) в раздел VI „Неврози и абнормни развития на личността“:
аа) в т. 1.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ж) в раздел VІІI „Токсикомания“ в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
з) в раздел IX „Психични отклонения в детска възраст“:
аа) в наименованието на раздела думите „в детска възраст“ се заменят с „на лица до 16 години“;
бб) точка 1.1 се изменя така:
„1.1. лека умствена изостаналост – ограничени

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679