Повече за Кодекса на труда и КСО ще намерите тук!

"Уведомления към НАП"

Здравейте! Необходимо ли е подаване на уведомление по чл. 62 към НАП при удължаване срока на втори трудов договор по чл.110 с допълнително споразумение? Работата е по европейски проект!

Добавена в
 • Договори

Иванка Стефанова
 потребител  Иванка Стефанова отговорете на 15 Май. 2013

 

4 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 15 Май. 2013
Здравейте!

Съгласно чл.62, ал3 КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП.

Продължаване срокът на срочен трудов договор по същество представлява изменение на трудовия договор.
Следва да се сключи допълнително споразумение и да се подаде уведомление за това с новия срок на договора.

Надявам се допълнителното споразумение е съобразено с нормите на чл.68 КТ


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 15 Май. 2013
Съгласно чл. 3., т.1, б "б" от НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща. в тридневен срок от:

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Иванка Стефанова
 потребител Иванка Стефанова отговори на потребителя Miglena Trifonova на 16 Май. 2013
Задължително ли е договор сключен на основание чл. 110 или чл. 111 от КТ да бъде обвързан с чл. 68 КТ при положение, че договорът е сключен за определен срок или за извършване на определена работа?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Иванка Стефанова на 16 Май. 2013
Да, задължително е, защото иначе няма как да се знае, че освен договор за допълнителен труд, договорът е срочен - за определен конкретен срок или пък за извършване на конкретна работа.


Моля, в бъдеще задавайте допълнителните въпроси отделно!

Благодаря!


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubtrznormativi.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

8 решения на проблеми по Кодекса на труда


Абонирайте се сега за Списание Трудово законодателство!
И бъдете винаги „в час“ с последните новости за ТРЗ и човешки ресурси!"8 решения на проблеми по Кодекса на труда"

Раздели
 • Болнични
 • Договори
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Кодекс на труда
 • Майчинство
 • Назначаване
 • Обезщетения
 • Осигуровки
 • Отпуск
 • Пенсии
 • Работно време
 • Съкращения/ Уволнения
 • Трудов стаж
 • Трудови правоотношения
 • Условия на труд
 • Човешки ресурси