Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Поименно щатно разписание

Здравейте, имам въпрос относно поименното щатно разписание. И по-конкретно в полето "образователна степен" какво образование се вписва.
Кой нормативен документ пояснява съдържанието на поименното щатно разписание.
Благодаря и приятен ден!


Добавена в   Кодекс на труда

9 отговори


на 29 Авг. 2013
Здравейте!
Длъжностното разписание представлява вътрешен документ за предприятието и съдържа разписанието на длъжностите, според структурата на това предприятие. То съдържа наименованието на длъжностите, вида на договорите , които се сключват, диапазона, в който може да бъде основното трудово възнаграждения,за дадена длъжност, минималните изисквания за тази длъжност като образование, професионална квалификация и професионален опит.
Задължението да има длъжностно разписание може да се извлече по тълкувателен път от много норми на трудовото право:
1) Норми свързани с възникването и изменението на трудовото правоотношение
1.1.)чл.66, ал.1, т.2 КТ - Трудовият договор съдържа данни за страните и определя наименованието на длъжността и характера на работата.
Това е много важна точка от трудовия договор и единствената, която не може да се замени съгласно нормите на закона. Без уговорен х-р на работата трудов договор няма.
1.2)чл.66, ал.4 КТ- наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика след съгласуване с председателя на Националния статистически институт.
Както виждате има нормативен регламент, по отношение на наименованието на длъжността и страните по трудовия договор са длъжни да се договарят в тази законова рамка.
1.3.)Чл.68, ал.7 КТ - Работодателят предоставя на подходящо място в предприятието своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност за постоянна работа. Такава информация той предоставя и на представителите на синдикалните организации, както и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
Ако нямате длъжностно разписание, как ще изпълни това свое задължение работодателя?
1.4)чл. 127., ал.1, т.4 КТ - работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването;
2. По отношение на разпределението на работното време – чл.139а, ал.3 КТ - В зависимост от характера на труда и организацията на работата работният ден може да бъде разделен на две или три части.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 29 Авг. 2013
3. Вътрешно заместване и вътрешно съвместителство- чл.259
4. По отношение на прекратяването на трудовото правоотношение:
4.1. чл.325, ал.1, т.6, 9 и 12КТ;
4.2. Чл. 326, ал.3 КТ – за длъжностите, за които са заети от МОЛ;
4.3. Чл.328, ал.1, т.2, пр.2 КТ; чл.328, ал.1, т.8 и т.11 КТ
4.4. чл.329- по отношение на подбора. Наличието на повече от един щат за една и съща длъжност води до неговата задължителност при прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.2 КТ
4.5чл.330, ал.1, т.2 КТ
5. По отношение на вписванията в трудовата книжка – чл.349, ал.1, т.5 КТ
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 29 Авг. 2013
По отношение на образователната степен- в щатното разписание се посочва минималната образователна степен, която трябва да притежава лицето за заемане на тази длъжност - основно, средно или висше образование.

Липсата на такова образование при сключване на трудовия договор, води до неговата недействителност, с произтичащите от това правни последици.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 29 Авг. 2013
Съгласно чл. 8, ал.1 от ПРАВИЛНИКАЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г., при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната
характеристика.


Отделно съществува като нормативен документ, освен НКПД и Единен класификатор на длъжностите в администрацията. Той се отнася само за администрацията и няма приложение в частния сектор.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Авг. 2013
Много бяхте изчерпятелна, зя което искрено благодаря. Ако може да ми отговорите конкретно за ПОИМЕННОТО щатно разписание ще бъда напълно удовлетворена. Единствено образователната степен ме интересува.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Авг. 2013
Здравейте!
Вече отговорих на този въпрос в третия си пост, но ще се повторя.
Записва се минималната образователна степен, която се изисква за заемането на съответната длъжност, които следва да са посочени и в длъжностната характеристика.Отделно се записва каква трябва да е професионалната квалификация.
Ако лицето не покрива тези изисквания, договорът ще е недействителен.
Образователните степени
1. Начално образование.
2. Основно образование.
3. Средно образование.
3.1. Средно общо;
3.2 Средно специално
4. Висше образование
4.1. Професионален бакалавър.
4.2. Бакалавър.
4.3. Магистър
4.4 Доктор
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Авг. 2013
Отново Благодаря, от отговорът Ви разбирам, че и за длъжностното и за поименното щатно разписание образованието е това, което се изисква за съответната длъжност. Успешен ден Ви желая и все така отзивчиви и професионални в работата си.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Юни. 2014
Здравейте,

Искрено се извинявам, че се намесвам с друг въпрос и най-вероятно не трябва тук да го задам, но исках да продължа темата.

Интересува ме дали трябва да се изписват остатъчните щатни бройки в поименното щатно разписание, т.е. ако има зает щат 0,5, предвидени 3 бройки дали трябва да пише, че оставащите са 2,5 щатни бройки ?

Другия ми въпрос, по който вече много време търся отговор по форуми и нет е относно организационната структура. И той е "Позицията атрибут ли е на организационната структура" т.е. при създаване на органиграма мисля, че винаги се спира до подзвената, позициите се виждат в щатното, но част ли са от организационната структура като отделен елемент, а не елемент на звено.

Сърдечни благодарности!

С уважение,
Анета Комитова
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Юни. 2014
Здравейте,

Искрено се извинявам, че се намесвам с друг въпрос и най-вероятно не трябва тук да го задам, но исках да продължа темата.

Интересува ме дали трябва да се изписват остатъчните щатни бройки в поименното щатно разписание, т.е. ако има зает щат 0,5, предвидени 3 бройки дали трябва да пише, че оставащите са 2,5 щатни бройки ?

Другия ми въпрос, по който вече много време търся отговор по форуми и нет е относно организационната структура. И той е "Позицията атрибут ли е на организационната структура" т.е. при създаване на органиграма мисля, че винаги се спира до подзвената, позициите се виждат в щатното, но част ли са от организационната структура като отделен елемент, а не елемент на звено.

Сърдечни благодарности!

С уважение,
Анета Комитова
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679