Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Осигуряване на търговски представител в чужбина

Назначихме служител на трудов договор ,като търговски представител на фирмата в чужбина с код 33223003. Интересуваме какви данъци и осигуровки трябва да внасям - ДОО,ЗО ,УПФ ,плосък данък ?
Добавена в   Осигуровки

2 отговори


на 11 Септ. 2012
Писмо на НАП 3_2773/14.10.2010 г.

КСО, чл. 6а;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1

Относно: осигуряване на командировани работници в чужбина

Изложена е следната фактическа обстановка: фирма „ХХХ” ООД има командировани работници във Франция за извършване на строителна услуга. В документ А1 е посочен размера на трудовото възнаграждение каквото е действително по трудов договор. Във връзка с настъпилите промени в КСО /ДВ. бр.19/2010 г./ се поставя въпроса как да се процедира след 14.09.2010 г. при отразяване на възнагражденията в разплащателната ведомост и начисляването на осигурителни вноски?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 59/2010 г.) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 62/2010 г.) изразяваме следното становище:
Във връзка с осигурителни вноски и осигурителен доход на лица, командировани в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария от 14.09.2010 г. влиза в сила приложението на новосъздаденият чл. 6а от КСО. Съгласно ал.1 на същия член осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 1. В ал.2 е указано, че осигурителните вноски за лицата по ал. 1 се дължат в размерите по чл. 6, ал. 1 и се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3.
Освен това следва да се има предвид и промяната на чл.121, ал.3 от КТ, която е в сила от 28.08.2010 г. Съгласно същата когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет.
Следователно по реда на чл. 6а от КСО се определя осигурителният доход за времето на работа извън страната на работниците и служителите, които отговарят едновременно на следните условия:
- са командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ;
- за времето на командироване извършват дейност по предоставяне на услуги в страна от Европейската общност;
- за времето на командироване за лицата е определено като приложимо българското законодателство съгласно Регламент (ЕИО) 883/2004 на Съвета.
Здравното осигуряване на лицата, които получават доходи по трудови правоотношения се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО. Здравноосигурителните вноски за лицата, наети по трудови правоотношения, се внасят върху осигурителния доход, определен в съответствие с разпоредбите на КСО. Вноските се поделят между осигурителите и осигурените лица в съотношение, определено с чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.
В заключение може да се обобщи, че възнагражденията на командированите работници не могат да бъдат по-ниски от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава. Също така следва да се има предвид, че по отношение на осигуряването в Закона за бюджета за всяка календарна година е фиксиран максимален размер на осигурителния доход и в случай, че възнаграждението премине тази граница, то следва осигурителният доход да бъде ограничен до максималния месечен размер.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Септ. 2012
В коя държава е командирован?
Проверете за СИДДО.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679