Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Декларации и заявления, които трябва да подават СОЛ

Какви декларации и заявления следва да подавате като СОЛ:
 
1. Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност
Подава се задължително:
- от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
- в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства.
 
2. Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба №Н-13 от 2019 г.            
Подава се: 
- от самоосигуряващите се лица; 
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях, включително и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.
В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари
 
3. Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:
- от тези самоосигуряващите се лица, които за определени периоди са внесли авансово задължителните си осигурителни вноски; 
- до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
 
4. Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:
- от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО един път годишно;
- в срока на подаване на годишната данъчна декларация.
 
5. Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” от Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:
- от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка;
- в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.
 
6. Заявление по чл. 3 (Приложение 8) от Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:
- от самоосигуряващите се лица: упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, техните съпрузи и др. /изчерпателно изброени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО и/или  по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 и 3а от ЗЗО/, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват.
- Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по КСО и ЗЗО;
    
7. Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация -Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г. 
Подава се от самоосигуряващите се лица, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.;
 
8. Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация - подава се от самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване желаят да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране;
 
9. Заявление по чл. 4, ал. 5 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация – подава се от самоосигуряващите се лица, осигурени в универсален пенсионен фонд, които изберат да се осигуряват само във Фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване;
 
10. Заявление по чл. 4, ал. 6 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация - подава се от самоосигуряващите се лица, осигурени в професионален пенсионен фонд, които изберат да се осигуряват само във Фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 4
 
11.  Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - с нея лицата определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход
Подава се:
- срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска е до 30 юни следваща годината на получаване на дохода.
- Срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за лицата, които подлежат на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните  от  данъчната декларация е до 30 април следваща годината на получаване на дохода.
- Когато, при откриване на грешка в декларираните данни (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ), се подава нова декларация след 30 април, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася. 
 
източник: nra.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679