Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Осигурителни вноски върху разходи за болнично лечение, поети от фирма

Какви осигурителни вноски следва да начислите за служител, който е приет за болнично лечение за период, по-дълъг от 3 дни?

Отговорът на този въпрос е поместен в книгата „365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети“. Вземете книгата с още готови решения тук >>
 
Вижте целия казус и неговото решение:
 
Служител на фирмата е в продължителен болничен от 4 м. с престой в болница за извършена операция и последваща допълнителна интервенция. В предприятието има КТД с постигнатата договореност при лечение в болнично заведение над 3 дни и при оперативно лечение. След представени фактури (на името на служителя) за платени разходи, непоети от здравна каса, да се изплатят от фирмата 100%. Върху тази сума следва ли да се начисляват осигурителни вноски и да се удържа данък на лицето, или да се осчетоводят като социални разходи на фирмата и се обложат 10% данък върху разходите? Служителят е представил фактури с фискален бон от болничното заведение за заплатените разходи.
 
Отговор на въпроса даде експерт Красимира Гергева:
 
Разходите, които фирмите могат да извършват във връзка със здравето на персонала, са социални разходи за здравословни и безопасни условия на труд законово регламентирани в Закона за здравословните и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази връзка и социалните разходи предоставени в натура и отговарящи на дефиницията на §1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.”
 
Във връзка с последното изречение от § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, когато медицинските дейности, за който са разходвани средствата са ползвани от работниците и служителите и след това са изплатени от работодателя след предоставяне на фактура, по своята същност не представляват социални разходи в натура по смисъла на ЗКПО, т.к между работника и работодателя са налице парични взаимоотношения. Когато са налице такъв вид взаимоотношения между работника и работодателя, те не се облагат с данък върху разходите по реда на чл. 204, т. 2 от ЗКПО, а представляват доход на физическото лице – получател /съгласно разпоредбата на чл. 205 от ЗКПО/, който се облага по реда на ЗДДФЛ.
 
За да бъде облагаем дохода на физическото лице, той не трябва да попада в изключенията посочени в чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ. В чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ е посочено, че в облагаемия доход от трудово правоотношение не се включват еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи - до стойността на лечението. Тук е много важно да се отбележи, че в ЗДДФЛ не се дава дефиниция на понятието „лечение”, но съгласно Закона за здравето се прави разграничение между диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. В тази връзка е важно какво точно е записано в документите, които лицето е предоставило за осребряване, ако в тях пише например – оперативно лечение, тогава сумата, която работодателя ще възстанови на работника няма да се облага с данък по реда на ЗДДФЛ, но ако в тях е записано, че са за рехабилитация, тогава дохода е облагаем.
 
Във Вашия случай, след като фактурата е издадена на името на работника и работодателя след това му възстановява платената сума, това не се счита за социален разход в натура, който работодателя може да отчете и да заплати 10% данък върху разходите, а е доход на физическото лице, които се облага по реда на ЗДДФЛ в зависимост от това дали в документите е посочено, че сумата е за лечение или не, както и дали тя има еднократен характер.
 
По отношение на осигуряване, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху еднократните помощи в пари, изплатени на работниците и служителите за лекарства и при продължително боледуване какъвто е вашият случай.
 
Това означава, че този разход фирмата не може да го отчете като социален и да заплати 10% данък върху разходите, а за лицето, според документите, които представи пред работодателя, помощта е еднократна и е за лечение, то сумата, която работодателя ще му възстанови ще бъде необлагаем доход и върху няма да се дължат осигурителни вноски.

За още готови решения във връзка с осигуряване, трудови договори, извънреден труд, декларации образец 1 и6  и други, поръчайте книгата  „365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети“, като кликнете тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

4 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Fapirrill 15 Юни. 2024
I tried to give my SureClick Autoinjector injection and I pressed the purple start button but nothing happened cheap cialis no prescription Cholestasis usually develops within 3 weeks after initiation of therapy and may persist for up to 4 months after cessation
Fapirrill 02 Юни. 2024
In addition, the body weight gain measured post treatment in mice treated only with tamoxifen was significantly lower than for mice in the vehicle group Fig buy cialis online united states The cramping also tapered off, and by the time I had my last dose at 6 30 am, it felt like a normal AF so I went into work
Nagiony 28 Май. 2024
In recent clinical trials, in contrast, the treatment of hypertensive patients with lower doses of thiazide drugs was associated with reductions of 20 to 25 percent in mortality from coronary heart disease 7 9 generic name for cialis Diabetes Oral Drugs, Med To Lower Blood Sugar reversing type 2 diabetes with diet
evoventee 16 Юни. 2023
comprar levitra professional This is in line with a recent report showing impaired autophagy in patient with coronary artery disease 18
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679