Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Осигурителни вноски върху разходи за болнично лечение, поети от фирма

Какви осигурителни вноски следва да начислите за служител, който е приет за болнично лечение за период, по-дълъг от 3 дни?

Отговорът на този въпрос е поместен в книгата „365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети“. Вземете книгата с още готови решения тук >>
 
Вижте целия казус и неговото решение:
 
Служител на фирмата е в продължителен болничен от 4 м. с престой в болница за извършена операция и последваща допълнителна интервенция. В предприятието има КТД с постигнатата договореност при лечение в болнично заведение над 3 дни и при оперативно лечение. След представени фактури (на името на служителя) за платени разходи, непоети от здравна каса, да се изплатят от фирмата 100%. Върху тази сума следва ли да се начисляват осигурителни вноски и да се удържа данък на лицето, или да се осчетоводят като социални разходи на фирмата и се обложат 10% данък върху разходите? Служителят е представил фактури с фискален бон от болничното заведение за заплатените разходи.
 
Отговор на въпроса даде експерт Красимира Гергева:
 
Разходите, които фирмите могат да извършват във връзка със здравето на персонала, са социални разходи за здравословни и безопасни условия на труд законово регламентирани в Закона за здравословните и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази връзка и социалните разходи предоставени в натура и отговарящи на дефиницията на §1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.”
 
Във връзка с последното изречение от § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, когато медицинските дейности, за който са разходвани средствата са ползвани от работниците и служителите и след това са изплатени от работодателя след предоставяне на фактура, по своята същност не представляват социални разходи в натура по смисъла на ЗКПО, т.к между работника и работодателя са налице парични взаимоотношения. Когато са налице такъв вид взаимоотношения между работника и работодателя, те не се облагат с данък върху разходите по реда на чл. 204, т. 2 от ЗКПО, а представляват доход на физическото лице – получател /съгласно разпоредбата на чл. 205 от ЗКПО/, който се облага по реда на ЗДДФЛ.
 
За да бъде облагаем дохода на физическото лице, той не трябва да попада в изключенията посочени в чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ. В чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ е посочено, че в облагаемия доход от трудово правоотношение не се включват еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи - до стойността на лечението. Тук е много важно да се отбележи, че в ЗДДФЛ не се дава дефиниция на понятието „лечение”, но съгласно Закона за здравето се прави разграничение между диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. В тази връзка е важно какво точно е записано в документите, които лицето е предоставило за осребряване, ако в тях пише например – оперативно лечение, тогава сумата, която работодателя ще възстанови на работника няма да се облага с данък по реда на ЗДДФЛ, но ако в тях е записано, че са за рехабилитация, тогава дохода е облагаем.
 
Във Вашия случай, след като фактурата е издадена на името на работника и работодателя след това му възстановява платената сума, това не се счита за социален разход в натура, който работодателя може да отчете и да заплати 10% данък върху разходите, а е доход на физическото лице, които се облага по реда на ЗДДФЛ в зависимост от това дали в документите е посочено, че сумата е за лечение или не, както и дали тя има еднократен характер.
 
По отношение на осигуряване, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху еднократните помощи в пари, изплатени на работниците и служителите за лекарства и при продължително боледуване какъвто е вашият случай.
 
Това означава, че този разход фирмата не може да го отчете като социален и да заплати 10% данък върху разходите, а за лицето, според документите, които представи пред работодателя, помощта е еднократна и е за лечение, то сумата, която работодателя ще му възстанови ще бъде необлагаем доход и върху няма да се дължат осигурителни вноски.

За още готови решения във връзка с осигуряване, трудови договори, извънреден труд, декларации образец 1 и6  и други, поръчайте книгата  „365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети“, като кликнете тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

evoventee 16 Юни. 2023
comprar levitra professional This is in line with a recent report showing impaired autophagy in patient with coronary artery disease 18
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679