Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Осигуряване при дуална система на обучение

29 Авг. 2023 ClubTrzNormativi.bg
Осигуровки
Осигуряване при дуална система на обучение
Анализ от експерт Аспасия Петкова, публикуван в брой 41-ви на списанието „Съветник: ТРЗ и осигуряване от А до Я“. Темите в броя са:
➤ СИРВ при промяна на обстоятелства – болничен, отпуска или напускане/назначаване
➤ Назначаване на непълнолетни работници и служители. Дуално обучение
➤ Осигуряване при дуална система на обучение
➤ Дисциплинарно производство
➤ Отпуск за присъствие на погребение на роднина
 
Поръчайте списанието с всички теми и експертни анализи от тук >>

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), обучението на лица, навършили 16 години, се извършва по различни форми, например дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа, т.н. дуална система на обучение.
 
По реда на ЗПОО, професионалното образование и професионалното обучение може да се осъществяват и като обучение чрез ра[1]бота, което се организира при условията и реда на закона на основание чл. 5, ал. 4 от ЗПОО.
 
Дуална система на обучение е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информация и професионално ориентиране, или със средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, при условие, че осигуряват професионална подготовка.
 
Съгласно чл. 22, т. 1 от Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа обучаваният при обучение чрез работа сключва трудов договор с работодател по чл. 230 от КТ и по реда на глава петнадесета, раздел I от КТ който предвижда специална закрила за непълнолетните работници и служители.
 
Съгласно чл. 230, ал. 1 от КТ с трудовия договор за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят да я усвои.
 
Съгласно чл. 230, ал. 3 от КТ трудовият договор за обучение за учениците в случаите на обучение чрез работа се сключва при условията на чл. от 301 до 305 от КТ
 
Работодателят е длъжен да уведоми компетентната териториална дирекция на НАП за сключения трудов договор, като изпраща уведомление (приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) в тридневен срок от сключването му.
Този вид трудов договор в уведомлението се регистрира с код 14.
 
По време на обучението чрез работа учениците в дуалната система на обучение получават възнаграждение в размер: за ХІ клас - не по-малко от два пъти, а за ХІІ клас - не по-малко от три пъти максималния размер на месечната стипендия, определена по реда на чл. 171, ал. 3 от ЗПОО (основание чл. 230, ал. 6 от КТ . Размерите на месечните стипендии и максималният размер на месечните целеви стипендии са определени в чл. 11, ал. 1 и ал. 2 на Постановление № 328 на Министерски съвет от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв., а максималният размер на месечните целеви стипендии може да се определи в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.
 
Държавното обществено осигуряване на ученика, който е работник или служител, включен в обучение чрез работа, се провежда на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.
 
Учениците, които се обучават чрез работа са задължително осигурен за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
 
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.
 
Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).
 
В Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) са опре делени елементите на осигурителния доход, върху който се внасят вноските. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата, осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 – 157, 159, 161, 162, 166, 168 – 170 и 319 от КТ но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурите лния доход, определен със ЗБДОО за съответната година. Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор лицето е работило при непълно работно време се определя пропорционално на отработените часове и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 5 от КСО. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца и часовете, съответстващи на дните по чл.40, ал. 5 от КСО.
 
В случаите на временна неработоспособност дължимото от осигурителя възнаграждение, което участва при образуване на осигурителния доход, също не може да бъде по-малко от съответната пропорционална част на минималния осигурителен доход (чл. 40, ал. 5 от КСО).
 
Целия анализ продължава в „Съветник: ТРЗ и осигурване от А до Я“ – бр. 41 от месец юли 2023 година. Поръчайте от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679