Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Пенсиониране на учителите през 2022 г.

Придобиването на право на пенсия от учителите е уредено в чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

 
Автор на настоящия анализ е експерт Аспасия Петкова.
 
За да научите още какво гласи цялата нормативна уредба в системата на образованието – заплати, осигуровки, колективен трудов договор, пенсиониране на непедагогическия персонал, вземете новото електронно издание „ТРЗ в сферата на образованието“ от 2022 г. Към него получавате и подарък – печатната книга от 2019 г. С двете издания в комплект ще получите общо над 150 експертни ТРЗ решения на казуси на Ваши колеги – ТРЗ служители. Поръчайте тук >>
 
През 2022 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 10 месеца от жените и 61 години и 5 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Възрастта за жените до 31 декември 2029 г. се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година, до достигане на 62-годишна възраст.
За мъжете увеличението на възрастта е с по 1 месец до 31 декември 2029 г. за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

Учителите, които са се пенсионирали, като са използвали правото си на ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УПФ), имат право на срочна пенсия в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО, която се изплаща намалена с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО.

На учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ на ДОО и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.
На учителите, които имат изискуемия се учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка от фонд „Пенсии“.

Условията за правото на срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ, по реда на чл. 69в от КСО, са за 2022 година:
-  за жените – 58 години и 10 месеца възраст и учителски стаж – 25 г. и 8 месеца;
-  за мъжете – 61 години и 5 месеца възраст и учителски стаж – 30 г. и 8 месеца.

Легалното определение на понятието учителски трудов стаж е дадено в чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази Наредба са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за предучилищното и училищното образование. Учителските и възпитателски длъжности, съгласно чл. 227, ал. 2 от Закона за училищното и предучилищното образование, са: “учител”, “старши учител”, “главен учител”, “възпитател”, “старши възпитател”, “главен възпитател”.

За учителски се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ. Освен това, те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Този списък включва следните длъжности:

1.           Помощник директор с преподавателска заетост
2.           Ръководител на филиал в МУЦТПО
3.           Ръководител на учебно-изчислителен кабинет
4.           Педагогически съветник
5.           Хореограф
6.           Корепетитор
7.           Логопед
8.           Педагог
9.           Психолог
10.         Инструктор по трудово обучение
11.         Дружинен ръководител
12.         Преподавател
13.         Рехабилитатор
14.         Инструктор по кормилни упражнения
15.         Учител-методик - от учебната 2010/2011 г.
16.         Възпитател-методик - от учебната 2010/2011 г.
17.         Треньор по вид спорт - от 23.04.2018 г.
 
Длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик” се въвеждат от учебната 2010/2011 година, поради което положеният на тези длъжности осигурителен стаж се зачита за учителски от този момент.

За учителски стаж, по силата на чл. 19, ал. 4 от НПОС, се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Пълните норми за задължителна преподавателска работа са тези, които са утвърдени с нормативен акт за съответните длъжности в отделните видове и степени училища и учебни и възпитателни заведения. Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или ведомости за заплати. На лицата, заемащи горепосочените длъжности, които не са изпълнявали пълната норма за задължителна преподавателска работа, както и на тези, които нямат определена такава, осигурителният стаж в учебните и възпитателни заведения не се зачита за учителски.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца и младежи, предоставяни в общността са:

•  дневен център;
•  център за социална рехабилитация и интеграция;
•  център за настаняване от семеен тип;
•  център за временно настаняване;
•  център за обществена подкрепа;
•  център за работа с деца на улицата;
•  социално учебно-професионален център;
•  кризисен център;
•  преходно жилище;
•  наблюдавано жилище;
•  защитено жилище за лица с психични разстройства, с умствена изостаналост и физически увреждания;
•  приюти.
 
Съгласно чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца, са домовете за деца, лишени от родителска грижа.

Трябва да се има предвид, че работодателят, след промяната в чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2021 г., не може да пенсионира по свое желание назначеното лице – педагогически специалист, когато са изпълнени условията за ранно пенсиониране – осигурителен стаж и възраст за учителите. Това може работодателят да направи, ако учителите отговарят на условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. По желание на работодателя, съответните лица може да продължат да работят. Разбира се, лицата могат да пожелаят да им се прекратят правоотношенията по тяхно желание и да се възползват от възможността за ранно пенсиониране.
 
Източник: „ТРЗ в сферата на образованието – електронно практическо ръководство 2022 г.“ Вземете го с подарък – книгата в печатен формат от 2019 г. тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

3 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Fapirrill 07 Юни. 2024
Giovanni, USA 2022 04 24 02 20 34 how to buy cialis Khalid N, Chen Y, Case BC, et al
Nagiony 04 Юни. 2024
While it is not as popular as other anabolic steroids, Clomid can be a valuable addition to a bodybuilder s arsenal cialis on sale in usa
evoventee 11 Юни. 2023
yellow viagra com 20 E2 AD 90 20Kan 20Man 20Kjpe 20Viagra 20Uten 20Resept 20 20Viagra 20Cijena 20U 20Ljekarnama viagra cijena u ljekarnama Early onset or young onset dementia occurs before the age of 65
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679