Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредба 52 относно отчисляването на инвестиционната такса при управлението на ФДПО

В брой 55-ти от 02.07.2021 г. на Държавен вестник е обнародвана: 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм., бр. 31 от 2018 г.)

 

§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:

 
„Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества“.

 
§ 2. Член 1 се изменя така:

 
„Чл. 1.С наредбата се уреждат редът и начинът за отчисляване на:

 
1. инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;

 
2. таксата, изчислена върху стойността на нетните активи на фондовете за извършване на плащания, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на тези фондове.“

 
§ 3. В чл. 4 думите „5-о число на месеца, следващ отчетния месец“ се заменят с „5-ия работен ден на следващия месец“.

 
§ 4. В чл. 5д, ал. 1 и 2 думите „5-о число“ се заменят с „5-ия работен ден“.

 
§ 5. Раздел IV „Административнонаказателна отговорност“ с чл. 6 се отменя.

 
§ 6. Създава се раздел V „Ред и начин за отчисляване на таксата, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за извършване на плащания“ с чл. 7 – 10:

 
„Раздел V

 
Ред и начин за отчисляване на таксата, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за извършване на плащания

 
Чл. 7.Таксата по чл. 201, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се начислява към последния работен ден на всеки месец като задължение на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, съответно на фонда за разсрочени плащания, към пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.

 
Чл. 8. Размерът на таксата по чл. 7 се изчислява по формулата:

f1.png

където:

M е размерът на таксата за съответния месец;

Аm – стойността на нетните активи на фонда за извършване на плащания към последния работен ден на съответния месец преди начисляване на таксата;

А0 – стойността на нетните активи на фонда за извършване на плащания към последния работен ден на предходния месец след начисляване на таксата;

m – брой на календарните дни в месеца;

p – брой на календарните дни в годината, в която попада месецът;

i – размер на таксата в процент, определен в правилата на фонда за извършване на плащания, а когато размерът на таксата е променен през месеца i, се изчислява по формулата:

f2.png

където:

i1 и i2 са съответно старият и новият размер на таксата;

d1 и d2 – брой дни, през които са били в сила съответно старата и новата такса, като

d1 + d2 = m.

 
Чл. 9. Дължимата сума за таксата по чл. 7 се утвърждава всеки месец по ред, определен от управителния орган на пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния фонд.

 
Чл. 10. Таксата по чл. 7 се превежда по сметка на пенсионноосигурителното дружество от паричните средства на фонда до 5-ия работен ден на следващия месец.“

 
Заключителна разпоредба

 
§ 7. Наредбата е приета с Решение № 220-Н от 24.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

 
За председател: Диана Йорданова

Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679