Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Публикуван е редът за представяне в НОИ на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд

В брой 21 от 15-ти март 2022 г. на Държавен вестник е обнародванa: Инструкция № 1022-40-2 от 2 март 2022 г. за съдържанието и реда за представяне в Националния осигурителен институт на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд.

 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С инструкцията се определят съдържанието и редът за представяне в Националния осигурителен институт (НОИ) на:
1. документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г., издадени по искане на осигурено лице или негов представител;
2. документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд, както и документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, свързани с такива документи, издадени по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
3. документи за категория труд, удостоверяващи продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит от осигуреното лице при осигурителя.
 
Чл. 2. Документите за осигурителен стаж и категория труд (удостоверения обр. УП-3) са по образец съгласно приложение № 1. В тях задължително се вписва съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 102 от 1967 г.; изм., бр. 97 от 1969 г., бр. 67 от 1972 г., бр. 7, 46 и 64 от 1975 г., бр. 4 от 1977 г., бр. 82 и 83 от 1978 г., бр. 65 и 93 от 1979 г., бр. 31 и 56 от 1980 г., бр. 68 и 100 от 1981 г., бр. 8 и 68 от 1982 г., бр. 39 и 55 от 1983 г., бр. 35 и 61 от 1984 г., бр. 20 и 85 от 1985 г., бр. 3 от 1986 г.; попр., бр. 13 от 1986 г.; изм., бр. 35 и 81 от 1986 г., бр. 56 от 1988 г., бр. 3, 45 и 59 от 1989 г., бр. 2, 7, 10, 25, 43, 49, 52, 58 и 103 от 1990 г., бр. 35 от 1992 г., бр. 2 от 1993 г., бр. 74 от 1996 г.; отм., бр. 39 от 1998 г.; доп., бр. 123 от 1998 г.) и/или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм., бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 64 от 2001 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.), по която осигурителят предлага да се зачете осигурителният стаж.
 
Чл. 3. Документите за осигурителен доход (удостоверения обр. УП-2) са по образец съгласно приложение № 2.
 
Глава втора
РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
 
Чл. 4. Осигурените лица представят документите по чл. 1, т. 1 при пенсиониране по реда на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г., бр. 40 и 62 от 2019 г., бр. 74 от 2020 и бр. 37 от 2021 г.).
 
Чл. 5. Осигурителите представят документите по чл. 1, т. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 от КСО.
 
Чл. 6. Осигурителите представят документите по чл. 1, т. 3 в съответното ТП на НОИ до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването на лицето.
 
Чл. 7. Документите по чл. 1, т. 2 и 3 се представят на хартиен носител или по електронен път по реда на Закона за електронното управление, като задължително се подписват с квалифициран електронен подпис от лице, представляващо осигурителя.
 
Глава трета
СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
 
Чл. 8. Документите по чл. 1 се регистрират по общия ред и се съхраняват в пенсионното досие на лицето, а тези по чл. 1, т. 3, представени преди подаване на заявление за отпускане на пенсия от лицето – в съответното ТП на НОИ.
 
Чл. 9. Данните от представените документи по чл. 1, т. 3 се въвеждат в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 16 от КСО.
 
Чл. 10. Данните от документите по чл. 1 се използват за отпускане и изчисляване на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
§ 1. По смисъла на инструкцията „съответното ТП на НОИ“ е, както следва:
1. за местните юридически лица – ТП на НОИ по седалище;
2. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси – ТП на НОИ по адрес на управление;
3. за чуждестранните търговски представителства – ТП на НОИ по адрес на търговското представителство;
4. за клон на чуждестранно лице – ТП на НОИ по седалище на клона, съответно по адрес на управление на поделението или представителството;
5. за осигурителите, регистрирани в ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите – ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице;
6. за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен ЕИК – ТП на НОИ по седалище, съответно по адрес на управление;
7. за осигурители еднолични търговци и физически лица – ТП на НОИ по постоянен адрес.
 
Цялата Инструкция прочетете тук >>

Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

10 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

extinkemn 19 Юни. 2024
We will not ask you for any personal information buying cialis online usa Two underwent transthoracic echocardiography during admission, with each study demonstrating no change from baseline
extinkemn 08 Юни. 2024
If LDE was effective, retreatment with the pre LDE AI was offered on progression best place to buy cialis online forum J Pediatr 92 394 400
Fapirrill 06 Юни. 2024
The data obtained from this study speculated that DDB can mediate its biochemical effects through the enhancement of the antioxidant enzyme activities and reduced glutathione level as well as decreasing lipid peroxides how to buy cialis
empaply 04 Юни. 2024
cialis vs viagra Seems to me I see somethin white catched onto the door sex pills at walgreens fore you shut it, said Aunt jack rabbit male enhancement
Nagiony 02 Юни. 2024
Even in richer countries, less than one third of the mentally ill are in treatment viagra and cialis online
Nagiony 29 Май. 2024
I thought it was finished on Saturday, and then it started back up very lightly on Monday buy cialis with paypal
Nagiony 26 Май. 2024
I also liked they were associated with the university cialis for sale in usa This study revealed that age, Ki67, tumor size and nodal status did not have a statistically significant impact on Oncotypye Dx recurrence score in the targeted patient population
Nagiony 22 Май. 2024
I just found your article on long term prednisone and I d love to comment and ask a question cialis 20mg for sale
swineaway 02 Ноем. 2023
PMID 35662861 Free PMC article cialis generic cost septilin presentaciones de ivermectina para humanos The FHA has played a critical role supporting the housingmarket by insuring mortgages for borrowers who make downpayments of as little as 3
unulsepal 28 Юни. 2023
In addition, since this study was only conducted in one province, the findings about the prescription of off label and or unlicensed drugs cannot be generalized to the whole country and further studies are needed overnight cialis delivery
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679