Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Ред за пенсиониране на учителите

В чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е уредено придобиването на право на пенсия от учителите. 
 
През 2021 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 8 месеца от жените и 61 години и 4 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
 
До 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година, до достигане на 62-годишна възраст;
 
До 31 декември 2029 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
 
На учителите, възползвали се от ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УПФ), се изплаща срочна пенсия в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО.
 
На учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ на ДОО и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.
 
На учителите, които имат изискуемия учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка от фонд „Пенсии“.
 
Условията за право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ, по реда на чл. 69в от КСО, са показани в следващата таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69в, ал. 1 КСО при наличието на изискващия се учителски осигурителен стаж

за

година

Жени

Мъже

възраст

учителски стаж

възраст

учителски стаж

2021

58 г. и 8 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 4 м.

30 г. и 8 м.

2022

58 г. и 10 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 5 м.

30 г. и 8 м.

2023

59 г.

25 г. и 8 м.

61 г. и 6 м.

30 г. и 8 м.

2024

59 г. и 2 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 7 м.

30 г. и 8 м.

2025

59 г. и 4 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 8 м.

30 г. и 8 м.

2026

59 г. и 6 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 9 м.

30 г. и 8 м.

2027

59 г. и 8 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 10 м.

30 г. и 8 м.

2028

59 г. и 10 м.

25 г. и 8 м.

61 г. и 11 м.

30 г. и 8 м.

2029

60 г.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2030

60 г. и 3 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2031

60 г. и 6 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2032

60 г. и 9 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2033

61 г.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2034

61 г. и 3 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2035

61 г. и 6 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2036

61 г. и 9 м.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.

2037

62 г.

25 г. и 8 м.

62 г.

30 г. и 8 м.


 
С чл. 19, ал. 1 от НПОС е дадено легално определение на понятието учителски трудов стаж – това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за предучилищното и училищното образование. Учителските и възпитателски длъжности, съгласно чл. 227, ал. 2 от Закона за училищното и предучилищното образование са: “учител”, “старши учител”, “главен учител”, “възпитател”, “старши възпитател”, “главен възпитател”.
 
За учителски се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.
 
Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ. Освен това те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Този списък включва следните длъжности:
 
 • Помощник директор с преподавателска заетост
 • Ръководител на филиал в МУЦТПО
 • Ръководител на учебно-изчислителен кабинет
 • Педагогически съветник
 • Хореограф
 • Корепетитор
 • Логопед
 • Педагог
 • Психолог
 • Инструктор по трудово обучение
 • Дружинен ръководител
 • Преподавател
 • Рехабилитатор
 • Инструктор по кормилни упражнения
 • Учител-методик - от учебната 2010/2011 г.
 • Възпитател-методик - от учебната 2010/2011 г.
 • Треньор по вид спорт - от 23.04.2018 г.
Длъжностите “учител-методик” и “възпитател-методик” се въвеждат от учебната 2010/2011 година, поради което положеният на тези длъжности осигурителен стаж се зачита за учителски от този момент.
 
За учителски стаж, по силата на чл. 19, ал. 4 от НПОС, се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.
 
Пълните норми за задължителна преподавателска работа са тези, които са утвърдени с нормативен акт за съответните длъжности в отделните видове и степени училища и учебни и възпитателни заведения. Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или ведомости за заплати. На лицата, заемащи горепосочените длъжности, които не са изпълнявали пълната норма за задължителна преподавателска работа, както и на тези, които нямат определена такава, осигурителният стаж в учебните и възпитателни заведения не се зачита за учителски.
 
Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца и младежи, предоставяни в общността са:
 
 • дневен център;
 • център за социална рехабилитация и интеграция;
 • център за настаняване от семеен тип;
 • център за временно настаняване;
 • център за обществена подкрепа;
 • център за работа с деца на улицата;
 • социално учебно-професионален център;
 • кризисен център;
 • преходно жилище;
 • наблюдавано жилище;
 • защитено жилище за лица с психични разстройства, с умствена изостаналост и физически увреждания;
 • приюти.
Съгласно чл. 36, ал. 3 от същия нормативен документ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са домовете за деца, лишени от родителска грижа.

източник: noi.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679