Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

В брой 70-ти на Държавен вестник от дата 15.8.2023 г. е обнародвано Постановление № 110 от 10 август 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 10 АВГУСТ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61, 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г., бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г. и бр. 27 и 63 от 2023 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта може да се създава и като електронен документ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73, 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
§ 2. В чл. 16, ал. 3 след думите „постоянният секретар на Министерството на външните работи“ се поставя запетая и се добавя „постоянният секретар на отбраната“, а думите „началникът на Генералния щаб на Българската армия“ се заменят с „началникът на отбраната“.
§ 3. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „индивидуалните“ се заменя с „минималните индивидуални“.
2. В ал. 5 думата „индивидуалните“ се заменя с „минималните индивидуални“.
3. В ал. 6 се създава изречение второ: „Определеният по този ред размер на командировъчните пари на лице по ал. 4 или 5 не може да надвишава двойния размер на минималната индивидуална ставка за съответната длъжност, посочена в приложение № 3б, съответно в приложение № 3в.“
§ 4. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Персоналът на военните плавателни средства, плаващи по море извън територията на страната, получава командировъчни пари на ден съгласно индивидуалните ставки, определени в приложение № 3г.
(2) Министърът на отбраната може да определя размери на командировъчните пари, по-високи от определените в приложение № 3г, в зависимост от експлоатационните и технологичните условия на работа в случаите по ал. 1. Определеният по този ред размер на командировъчните пари на лице по ал. 1 не може да надвишава тройния размер на минималната индивидуална ставка за съответната категория, посочена в приложение № 3г.“
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и водни“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „и воден“ се заличават.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16, в раздел II, т. 2 думите „началникът на Генералния щаб на Българската армия“ се заменят с „постоянният секретар на отбраната, началникът на отбраната“.
§ 7. Приложение № 3б към чл. 31, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 3б към чл. 31, ал. 4
Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме


 

№ по ред
Екипаж по длъжности
Валута
Командировъчни
пари на ден
1
2
3
4
1.
Капитан
щатски долари
150
2.
Старши помощник-капитан
щатски долари
125
3.
Втори помощник-капитан
щатски долари
50
4.
Трети помощник-капитан
щатски долари
45
5.
Помощник-капитан, товарен
щатски долари
45
6.
Главен механик
щатски долари
150
7.
Втори механик
щатски долари
125
8.
Трети механик
щатски долари
50
9.
Четвърти механик
щатски долари
45
10.
Електромеханик на кораб
щатски долари
90
11.
Електромеханик на кораб без клас на автоматика
щатски долари
75
12.
Електротехник
щатски долари
22
13.
Палубен боцман
щатски долари
22
14.
Рулеви
щатски долари
18
15.
Моряк
щатски долари
12
16.
Помпиер
щатски долари
22
17.
Моторист – огняр
щатски долари
18
18.
Моторист
щатски долари
18
19.
Корабен ремонтчик (фитер)
щатски долари
22
20.
Главен готвач; готвач
щатски долари
18
21.
Старши камериер – домакин на пасажерска част
щатски долари
22
22.
Старши камериер – домакин (готвач) на УВК „Калиакра“
щатски долари
25
23.
Старши камериер – домакин
щатски долари
22
24.
Старши камериер
щатски долари
18
25.
Камериер
щатски долари
12
26.
Вътрешни и външни проверяващи и контролни органи
щатски долари
60
27.
Специалисти
щатски долари
45

 

§ 8. Приложение № 3в към чл. 31, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 3в към чл. 31, ал. 5
Командировъчни пари на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав

 

№ по ред
Екипаж по длъжности
Валута
Командировъчни
пари на ден
1
2
3
4
1.
Капитан
евро
100
2.
Главен механик
евро
80
3.
Щурман; втори механик
евро
70
4.
Електромеханик
евро
60
5.
Палубен боцман; машинен боцман; старши моряк; оператор на шлеп
евро
50
6.
Моряк; моряк – моторист; палубен моряк; стажант
евро
30
7.
Вътрешни и външни проверяващи и контролни органи
евро
100

 

§ 9. Създава се приложение № 3г към чл. 31а, ал. 1:
„Приложение № 3г към чл. 31а, ал. 1
Командировъчни пари на персонал на военни плавателни средства, плаващи по море

 

№ по ред
Категория персонал
Валута
Командировъчни
пари на ден
1
2
3
4
1.
Офицери с висши военни звания
евро
30
2.
Офицери със старши военни звания
евро
29
3.
Офицери с младши военни звания
евро
28
4.
Офицерски кандидати и старшини/сержанти
евро
27
5.
Матроси/войници
евро
26
6.
Учащи се/стажанти
евро
25
7.
Цивилни служители
евро
25

 

§ 10. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „служител“ се добавя „и чл. 219 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.

 

Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679