Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

ТУК ще намерите бланка образец на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.
Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор
 
1. Код корекция - попълва се:
0 - при подаване на редовни данни;
1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 4.1, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни;
2 - когато се заличава подадено преди това уведомление; в този случай се попълват и т. 2, 3, 4, 4.1, 8 и 10 от уведомлението.
2. Тип на документа:
0 - договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване;
1 - договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 17;
2 - при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за промяна в срока на договора и/или длъжността на лицето; в тези случаи се попълват т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16;
3 - прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3, 4, 4.1, 8, 10 и 17.
3. Код на работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
5. Име - попълва се името на наетото лице.
6. Презиме - попълва се презимето на наетото лице.
7. Фамилия - попълва се фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора:
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1;
02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ
03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ
04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ
05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ
06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ
08 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ
09 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ
10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ
11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
12 - трудов договор по чл. 114 КТ
13 - постановление по чл. 405а КТ
14 - трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ
15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ
16 - трудов договор по чл. 233б КТ
10. Дата на сключване - попълва се задължително (ддммгггг) датата на сключване на договора/допълнителното споразумение.
11. Основно трудово възнаграждение - попълва се към датата на сключване на договора/допълнителното споразумение.
12. Срок на договора - попълва се (ддммгггг) датата, на която периодът от време или срокът на договора изтича само когато в т. 8 е попълнен код 02.
13. Наименование на длъжността - попълва се с думи длъжността на лицето по трудовия договор.
14. Код по НКПД* - попълва се осемцифровият код на длъжността съобразно характера на извършваната дейност.
15. Код по ЕКАТТЕ - попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000".
16. Код по КИД (2008) - попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една, се попълва код "0000".
17. Дата на прекратяване - попълва се (ддммгггг) датата на прекратяване на трудовия договор.
___________________
* Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg.
 
източник: nap.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679