Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Временна закрила и трудова заетост за украински граждани

Има ли облекчени процедури за влизане на украинските бежанци на територията на Република България и могат ли тези лица да бъдат назначавани на трудов договор от български работодатели?
 
Отговорът на този въпрос е публикуван в електронното ръководство „Труд и осигуряване на украински граждани в България“. В изданието ще намерите още десетки актуални към настоящата ситуация решения на казуси. Вземете го от тук >> 

А ето и отговора на доц. д-р Андрей Александров:
 
[Заб.: Отговорът е базиран на обобщена информация от следните източници: Достъп до пазара на труда в България за граждани на Украйна /Интернет-страницата на Агенцията по заетостта
Информация за гражданите на Украйна /Интернет-страницата на Държавната агенция за бежанците: 
Актуална обобщена информация за бежанците от Украйна /Интернет-страницата на Българския Хелзинкски комитет: и др.]
 
По силата на двустранно споразумение между България и Украйна украинските граждани влизаха на територията на страната при безвизов режим и преди войната. Те могат да влязат на територията на Република България само с биометричен паспорт и да пребивават за период от 90 дни в рамките на 6 месеца. След началото на военните действия в Украйна за украинските граждани възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България, дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина. Украинците могат да влязат на територията на всяка държава-членка на ЕС, включително в България, ако притежават един от следните документи:
- биометричен паспорт;
- паспорт стар формат без биометрични данни;
- лична карта;
- шофьорска книжка;
- удостоверение за раждане – за деца под 14 години.
 
Поради извънредната военна ситуация се допуска и влизането на бежанци от Украйна, които: (а) разполагат с някой от посочените документи, но с изтекла валидност; (б) не разполагат с никой от посочените документи, но имат други официални документи, които доказват тяхната самоличност – например: удостоверения, дипломи и др.; (в) не разполагат с никакви документи – по изключение и след извършването на проверка от гранична полиция.
 
След влизането на територията на Република България всеки чужденец следва в срок от 3 дни да получи адресна регистрация в районното управление на полицията по неговото място на пребиваване. При настаняване в хотел адресната регистрация се извършва от администрацията на хотела, а при настаняване в частен дом – от собственика на жилището.
 
В началото на март ЕС въведе в действие Директива 2001/55/ЕО за въвеждане на временна закрила и по отношение на украинските граждани, които влизат на територията на държави-членки на Европейския съюз. Тази директива е инструмент, който дава възможност големи групи бягащи от война да получат закрила в ЕС, без да се налага да подават индивидуални молби за международна закрила по реда на националното законодателство на приемащата държава.
 
С Решение на Министерския съвет № 144 от 10 март 2022 г. се предоставя временна закрила на лица от Украйна, в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна, по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година. При необходимост този срок ще може да бъде продължаван с по шест месеца до общо три години. Ако след изтичането пълния срок на временната закрила необходимостта от този специален статут не е отпаднала, бежанците от Украйна имат право да подадат в България индивидуална молба за предоставяне на убежище и международна закрила, която да бъде разгледана и по нея да бъде взето решение от Държавната агенция за бежанците.
 
Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право:
- да останат на територията на Република България;
- на труд и професионално обучение (без да е необходимо разрешение за работа);
- на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
- на социално подпомагане;
- на медицинска помощ при спешни състояния;
- свободно да се завръщат в държавата си по произход.
 
Те ползват тези права на базата „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“ – документ за самоличност, съдържащ снимка, лични данни и личен номер на чужденец (ЛНЧ). В ход е създаването на организация за регистрация освен към поделенията на Държавната агенция за бежанците и на допълнителни места към полицията, където бежанците от Украйна ще могат да се регистрират и да получат български документ за пребиваване в България за срок до 1 година като лица под временна закрила.
 
Каква е разликата между временната закрила и международната закрила?
 
Както беше посочено, временната закрила е групова закрила. Тя се предоставя за всички лица, произхождащи от една определена държава, ако от тази държава има масово бягство на хора поради военни действия. Съгласно чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) „временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.“
 
Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут.
 
Директивата за временна закрила на ЕС дава правомощие на всяка държава-членка да предвиди в националното си законодателство, че статутът на ползващия се с временна закрила не би могъл да се съчетава едновременно с този на кандидатстващия за статут на бежанец, докато трае разглеждането на молбата. В България не е възможно лицата, намиращи се под действието на обявена за тях временна закрила, да имат едновременно с това и паралелна процедура за индивидуална оценка на техния случай за предоставяне на международна закрила (бежански или хуманитарен статут). Това правило е въведено в чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗУБ. (Производство за предоставяне на международна закрила се образува: … за чужденец, подал молба за международна закрила при действието на временната закрила – с регистрирането на чужденеца след прекратяването или отнемането на временната закрила.)
 
От 14 март 2022 г. (публикуването на Решение № 144 на Министерския съвет на Република България да постанови временна закрила за разселените от войната в Украйна лица), лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.
 
За да могат да се възползват от тази закрила бежанците от Украйна трябва да поискат да бъдат регистрирани от българските власти и да им бъде издаден документ (регистрационна карта), който удостоверява качеството им на лица с предоставена временна закрила. С този документ те ще могат да се легитимират като лица под временна закрила пред всички държавни органи, физически и юридически лица и да упражняват признатите им от закона права.
 
Ако бежанец от войната в Украйна желае да подаде индивидуална молба за предоставяне на международна закрила (под формата на индивидуален статут на бежанец или индивидуален хуманитарен статут), той или тя може да го стори като подаде молба за това пред Държавната агенция за бежанците. Тази молба обаче няма да бъде разгледана преди да изтече срока от 1 година на вече предоставената от българското правителство временна закрила и който засега изтича на 24.02.2023 г. (вж. по-горе относно възможността за продължаването  на временната закрила до общо 3 години).
 
Достъп до пазара на труда в българия за граждани на украйна
 
Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила на основание чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците,  имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на временна закрила, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.
 
Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа и по следните облекчени процедури:
- Заетостта на хора, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца.
- Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.
- Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.
- Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.
(До приключване на производството за предоставяне на международна закрила лицата са здравноосигурени при условията и по реда за българските граждани. След приключване на производството, лицата с предоставена международна закрила поемат заплащането на здравноосигурителните си вноски.)
 
Разбира се, с оглед изложените по-горе различия между временната и международната закрила, последните две възможности тук се споменават по-скоро за пълнота.
 
Въпреки че към момента липсва изрично указание на Интернет-страниците на компетентните институции дали заетостта на украински граждани трябва да се декларира, изхождайки от общото правило на чл. 10 ЗТМТМ (В 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава работодателят уведомява писмено за това Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда") следва да се приеме утвърдителния отговор на този въпрос.
 
 
Източник: е-ръководство „Труд и осигуряване на украински граждани в България“. Вземете го директно по имейл от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679