Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Прекратяване и обезщетения при недопускане?

Сключен е безсрочен ТД през април.Срокът на предизвестие е 1м. за двете страни.Служителят трябва да постъпи след 2 дни на работа.Работодателят решава да се откаже от подписаното вече споразумение с този служител,като му го съобщава устно, чрез упълномощени служители ,които не го допускат до работното му място .Установеното недопускане е документирано пред свидетели и подписано от двете страни.Копие от Уведомление по чл.62.не се връчва.Служителят подава Жалба в Главна ИТ.
След два месеца,служителят научава, че на работодателя е наложена глоба от 1500.00 лв. и че последният е регистрирал Договора в НАП преди 10 дни. До момента не е връчено Копие от Уведомление по чл.62.Какво да прави от тук нататък служителя?Въпроси:
1. на какво основание,по кой член от КТ е най-изгодно за него да се прекрати този трудов договор?Дайте съвет!
2.какви съответстващи на това основание обезщетения ще има право да му бъдат изплатени при прекратяването и кога са приложими чл.213 КТ и чл.225 КТ-само при съдебен иск ли? Моля Ви за подкрепа !Благодаря предварително!

19 отговори


на 17 Юни. 2013
Здравейте!

Бих искала да уточните нещо. След датата, на която е следвало да встъпи в длъжност лицето и не е било допуснато до работа, явявало ли се е на работа?

Служителят разполага ли с екземпляр от сключения трудов договор, подписан от работодателя?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Не не се е явявало .Връчена му е декларация от представител на работодателя,че отговаря за въпрепятстването до работното място.Заявява готовност след Регистрацията на ТД в НАП,но адвоката на работодателя "не я съветва,тъй като няма да бъде допуснато,а при втора жалба до ИТ нямало да има последствия,поради недопустимост от налагане повторно на наказание за едно и също деяние".

Да,служителят разполага с двустранно подписан оригинал на ТД.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Започвам малко отзад напред, за да посоча претенциите, които са неоснователни.
Нямате основание да искате обезщетение на основание нито чл.225, ал.1 Кт, нито 225, ал.2 Кт, нито 225, ал.3 КТ .
Такова обезщетение може да се дължи само, ако е имало незаконно уволнение и възстановяване на работника

Копирам законовия текст, за да е ясно.

Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител

Чл. 225. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато през времето по предходната алинея работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 1 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Простете неточността на позоваването.
Моля за Вашата препоръка по прекратяване на този ТД,в полза на служителя.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Във Вашия случай служителят, които не е допуснат да встъпи в длъжност има право да претендира обезщетение на основание чл.213, ал1 КТ

За целта трябва да докаже:
1. Валидно трудово првоотношение, възникнало от валидносключения трудов договор;
2. Начално недопускане до работа, за която е учредено трудовото правоотношение - това няма да му е трудно, щом сам работодателят писмено, чрез свой представител е признал отговорността, която носи за недопускането.

Сумата, която може да претендира лицето е брутното му трудово възнаграждение за конкретен период:
от датата, на която се е явило и не е било допуснато, до датата, на която е допуснато.

Няма пречка страните по трудовото правоотношение да се споразумеят извъсъдебно за заплащане на тази сума
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Щом работникът не желае продължаването на този трудов договор, той може да подаде заявление до работодателя, при което:
1. Вариант едно- прекратява трудовия договор от следващия ден, на основание чл.326, ал.1 КТ, като няма да спази дължимото предизвестие. При това положение дължи обезщетение на работодателя за времето на предизвестието. Може да даде съгласие работодателят да си удържи това обезщетение от дължимото от него по чл.213, ал.1 Кт, за което писах по-горе.
2. Вариант две - прекратява трудовия договор с изтичане на 30 дневно предизвестие, при което задължението да се явява всеки ден на работа остава. Основанието пак си е чл.326, ал.1 КТ

Може да отправи писмено предложение до работодателя на основание чл.325, ал.1, т.1 КТ , трудовия договор да бъде прекратен по взаимно съгласие.
Ако работодателят в седемдневен срок, уведоми служителя писмено, че приема предолжението, трудовия договор се се прекрати от момента, за който са постигнали съгласие.

Ако работодателят не приеме предложението за прекратяване по взаимно съгласие, трудовият договор не може да се прекрати на това основание.
Ако няма никакъв отговор или изрично последва отказ, остават горните варианти.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 1 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Благодаря Ви за този отговор.Не разбрах все пак основанието,на което предлагате да бъде прекратен договора и каква е процедурата на претендирането-едновременно ли се случват или в последователност,в какъв ред?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Както вече казах трудовия договор може да се прекрати както с предизвестие от работника на основание чл.326, ал.1 КТ, така и на основание чл.325, ал.1, т.1 КТ по взаимно съгласие.

Ако работодателят е съгласен на втория вариант, изберете него, ако искате веднага прекратяване на трудовия договор, за да не дължите обезщетение за неспазено предизвестие.

Първо си уредете прекратяването на трудовия договор, а после ще говорите и за тези претенции.

Ако не се стигне до извънсъдебно споразумение, ще трябва служителят да заяви претенцията си пред съд.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 1 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
От продължението на отговора Ви,разбирам,че предлагате 3 основания,от които нито едно не в полза на служителя.Нека обсъдим третия вариант-Служителят пише молба ,примерно на 20 юни за прекратяване по чл.325,ал.1,но пак там ЛИ заявява ,че претендира за обезщетение по чл.213, ал.1 Кт.?
Ако приемем,че работодателя се съгласява и в 7-дневия срок,той издава Акт за прекратяване на ТПП.Там ЛИ той ще обяви обезщетенията ,които да се изплатят на служителя-за неизползван платен годишен отпуск и по чл.213?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Но вие до сега отговаряте в обратен ред и затова настана объркване.
Моля Ви,опишете ми процедурата на прекратяване с обезщетение-в най идеалния вариант за служителя,при описаните в запитването обстоятелства.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Това за съда е ясно преди запитване в този форум.Питането е -как да се използват възможностите на чл.213-чисто процедурно,като технология.
Не знам как да попитам по-ясно?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Волеизявлението за искането на обезщетение на основание чл.213, ал.1 КТ следва да бъде в частна писмена форма и да достигне до работодателя.

Това волеизявление няма нищо общо с другото- за прекратяване на трудовия договор. Двете могат да са отделно, а могат да са инкопорирани в едно, но това нищо не променя, по отношение на тяхната самостоятелност.

Невписването на обезщетението по чл.213, ал.1 КТ в заповедта за прекратяване на трудовия договор, с нищо не оказва влияние върху основателността или неоснователността на претенцията.

Вашият приятел ще трябва да докаже, че се е явявал в мястото на работа, както се е уговорил в трудовия договор, но работодателят не го е допуснал да работи.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
На кого?На кого ще трябва да доказва?Нали още не сме стигнали в съда?А пред работодателят си не е необходимо-те търсят оптимално основание за прекратяване и обезщетения,при създадените обстоятелства в ТПО.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Извинете ме зе бележката,но е наложителна:)
пише се инкорпорирам ,а не инкопорирани
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Знам как се пише думата, представете си. Просто съм изпуснала едно "р".

Явно не разбирам Вие какво разбирате под "отпимално".
Прекратителните основания са изчерпателно изброени в Кодекса на труда.

Правото на обезщетение по чл.213, ал.1 КТ както вече казах, няма нищо общо с прекратителното основание.

Ако аз бях ТРЗ на този работодател, Въпросният служител щеше да има прекратен трудов договор много отдавна.

До такива казуси се стига когато и двете страни по трудовото правоотношение нямат елементарни познания за правата и задълженията си, свързани с трудовия договор.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 17 Юни. 2013
Вие не само тази дума не разбрахте,за съжаление.
Просто не успяхте да бъдете полезна,защото имахте желание да изявите себе си,а не да помогнете на Човека.Не успяхте и с двете!
Благодаря Ви за участието!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Юни. 2013
Здравейте!
Имате право да не приемате съветите ми за полезни и да не сте доволен от помощта.

Останалите оценки са ми много интересни. От къде знаете аз какво желая.

Можете да си наемете адвокат и да се съветвате с него. Доколкото разбрах, вече е направено отчасти.

Мен няма да убедите, нито в познанията си, нито в непредубедеността си.


Успех!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Юни. 2013
"До такива казуси се стига когато и двете страни по трудовото правоотношение нямат елементарни познания за правата и задълженията си, свързани с трудовия договор."

A до отговори, подобни на Вашите, се стига когато експертите нямат елементарни познания по материята.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Юни. 2013
Регистрацията е задължение на работодателя и работника не е орган, който има право да контролира този процес. Той си е в трудово-правни отношения на база подписания договор, независимо дали е регистриран или не.
Не са ми ясни мотивите, за недопускането и въобще този служител действително работил ли е? А има ли клауза за срок на изпитване?

1. въпроса ви е малко несериозен при така дадената информация. Най-благодатен си остава "съкръщаване на щата", ако ще се възползва от обезщетение от трудовата борса. Принципно
2. Кодексът е с императивен характер и се изпълнява безусловно, когато това е предвидено. До съдебен иск се стига, когато са опитани всички други начини - диалог, монолог, уведомително писмо, нотариална покана.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679