Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubtrznormativi.bg

Лични данниОбезщетенияОсигуровкиТрудови правоотношенияУсловия на трудЧовешки ресурси

Извънреден труд

Какво е извънреден труд? Кога се допуска и кога не?
Отчитане и заплащане на извънредния труд.
Кодекс на труда, раздел II
Извънреден труд
Определение и забрана
Чл. 143. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г.) Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без про- тивопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от ра- ботника или служителя извън установеното за него работно време
(2) Извънредният труд е забранен.
 
Допустимост по изключение
Чл. 144. Извънреден труд се допуска по изключение само в след- ните случаи:
1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 19 от 2005 г., доп., бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 35 от
2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за извършване на неотложни обще- ствено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съоб- щителните връзки и оказване на медицинска помощ;
4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за извършване на аварийно- възста- новителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 108 от 2008 г.) за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното ра- ботно време;
6. (нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за извършване на усилена сезонна работа.
 
Чл. 145. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., отм., бр. 25 от 2001 г.).
 
Продължителност
Чл. 146. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
(2) Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни ра- ботни дни.
(3) Ограниченията по предходните алинеи не се прилагат в случаите на чл. 144, т. 1 - 3.
 
Недопустимост на извънредния труд (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от1992 г.)
Чл. 147. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Не се разрешава по- лагане на извънреден труд от:
1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., доп., бр. 103 от 2009 г., в сила от
29.12.2009 г.) бременни работнички или служителки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин- витро;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
4. трудоустроени работници или служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно за- ключение на здравните органи;
5. работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) Не се разрешава полагането на из- вънреден труд, освен в случаите по чл. 144, т. 1 - 3 от работници и слу- жители, за които е установено намалено работно време по чл. 137, ал.
1, т. 1.
 
Отказ за полагане
Чл. 148. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не са спазени пра- вилата на този кодекс, на друг нормативен акт или на колективния трудов договор.
 
Отчитане
Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.
 
Заплащане на извънреден труд
Чл. 150. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 52 от 2004 г.) За положен из- вънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер съгласно чл. 262.
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Мастридия 30 Ян. 2024
Желаете наконец развить сайт чтобы он вошел в первую страницу Яндекса? И еще и за рекордный срок? У нас есть решение для этой задачи. Доверьтесь нашему опыту с 2019 года и более 400 успешных кейсов на канале t.me/top1boost — результат гарантирован! Договор гарантирует надежность нашего сотрудничества, чтобы вы могли быть полностью уверены в нас. И, самое главное, платите только за видимые результаты. Никакого подвоха, если вдруг сайт не вырос — никто никому ничего не должен. Нужна более полная картина? Отправьте нам сообщение — Telegram: t.me/top1booster или WhatsApp: wa.clck.bar/79802050964 Доверьте продвижение реальным профессионалам!Мы уверены в достижении результата, поэтому предлагаем тест. А вы ничего не теряете, проведя его. Пишите =)
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubtrznormativi.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679